Gói MI7D

Giá cước: 7.000 đ
Data: 700MB
Cú pháp: MI7D 963529216 gửi 9123

 Đăng ký ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.