Gói cước trọn gói Tháng HOT nhất

Gói V90
 • 90.000đ

 • 60GB

 • Soạn: V90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/ ngày
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng
 • Miễn phí 50 phút ngoại mạng

Chi tiết
Gói V150
 • 150.000đ

 • 120GB

 • Soạn: V150 963529216 gửi 9123

 • 4GB/ ngày
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng
 • Miễn phí 50 phút ngoại mạng

Chi tiết
Gói ST200
 • 200.000đ

 • 60GB

 • Soạn: ST200 963529216 gửi 9123

 • 2GB/ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 100 phút ngoại mạng

Chi tiết
Gói V90X
 • 90.000đ/tháng

 • 30 GB

 • Soạn: V90X 963529216 gửi 9123

 • 30 GB/tháng
 • 20phút ngoại mạng
 • Miễn phí nội mạng

Chi tiết
Gói V199
 • 199.000 đ/tháng

 • 180 GB

 • Soạn: V199 963529216 gửi 9123

 • Lưu lượng: 6 GB /ngày.
 • Phút gọi ngoại mạng: 50 phút gọi ngoại mạng / tháng.
 • Gọi nội mạng: Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng < 20 phút.

Chi tiết
Gói V120
 • 120.000đ

 • 60GB

 • Soạn: V120 963529216 gửi 9123

 • 2GB/ ngày
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng
 • Miễn phí 100 phút ngoại mạng

Chi tiết