Gói cước trọn gói Tháng HOT nhất

Gói F30
 • 30.000 đ

 • 3G/7 ngày

 • Soạn: F30 963529216 gửi 9123

 • Nội mạng: Miễn phí <20 phút
 • Ngoại mạng: Không có
 • Vượt cước: theo gói MI chính

Chi tiết
Gói F70
 • 70.000đ

 • 3GB tốc độ cao

 • Soạn: F70 963529216 gửi 9123

 • Nội mạng <=10 phút
 • 20 phút ngoại mạng
 • Vượt cước: theo gói MI chính

Chi tiết
Gói F90
 • 90.000đ

 • 5GB

 • Soạn: F90 963529216 gửi 9123

 • Nội mạng <=10 phút
 • 15 phút ngoại mạng
 • 250 tin nhắn nội mạng

Chi tiết
Gói F90U
 • 90.000đ

 • 5GB

 • Soạn: F90U 963529216 gửi 9123

 • Nội mạng <=10 phút,15 ‘ ngoại mạng
 • Vượt cước: tốc độ thường

Chi tiết
Gói V90
 • 90.000đ

 • 60GB

 • Soạn: V90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/ ngày
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng
 • Miễn phí 50 phút ngoại mạng

Chi tiết
Gói V150
 • 150.000đ

 • 120GB

 • Soạn: V150 963529216 gửi 9123

 • 4GB/ ngày
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng
 • Miễn phí 50 phút ngoại mạng

Chi tiết
Gói ST200
 • 200.000đ

 • 60GB

 • Soạn: ST200 963529216 gửi 9123

 • 2GB/ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 100 phút ngoại mạng

Chi tiết
Gói V90X
 • 90.000đ/tháng

 • 30 GB

 • Soạn: V90X 963529216 gửi 9123

 • 30 GB/tháng
 • 20phút ngoại mạng
 • Miễn phí nội mạng

Chi tiết