Gói combo Viettel giá rẻ

Chi tiết các gói cước combo data 4g siêu khủng, mỗi ngày từ 2 gb kèm theo phút gọi ngoại mạng và miễn phí gọi nội mạng Viettel.

Một số gói cước khủng có thể kể đến như gói V90, V120…

Dưới đây là các cú pháp, hướng dẫn đăng ký các gói cước siêu rẻ  này.

Gói cước Combo trọn gói

F120U
 • 120.000 đ

 • 7GB/tháng

 • Soạn: F120U 963529216 gửi 9123

 • 7GB/tháng
 • Miễn phí nội mạng
 • 40 phút gọi ngoại mạng

Chi tiết
V120N
 • 120.000 đ

 • 4GB/ngày

 • Soạn: V120N 963529216 gửi 9123

 • 4GB/ngày
 • Miễn phí gọi nội mạng
 • 50 phút gọi ngoại mạng

Chi tiết
SG120
 • 120.000 đ

 • 7GB/tháng

 • Soạn: SG120 963529216 gửi 9123

 • 7GB/tháng
 • Miễn phí nội mạng
 • 40 phút gọi ngoại mạng

Chi tiết
12V120
 • 1.440.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 12V120 963529216 gửi 9123

 • 2GB/ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút gọi ngoại mạng

Chi tiết
V50K
 • 50.000 đ

 • 7GB/7 ngày

 • Soạn: V50K 963529216 gửi 9123

 • 7GB/7 ngày
 • Miễn phí nội mạng

Chi tiết
F120
 • 120.000 đ

 • 7GB/tháng

 • Soạn: F120 963529216 gửi 9123

 • 7GB/tháng
 • Miễn phí nội mạng
 • 40 phút gọi ngoại mạng

Chi tiết
V120X
 • 120.000 đ

 • 1GB/ngày

 • Soạn: V120X 963529216 gửi 9123

 • 1GB/ngày
 • Miễn phí gọi nội mạng
 • 50 phút gọi ngoại mạng

Chi tiết
Gói V199
 • 199.000 đ/tháng

 • 180 GB

 • Soạn: V199 963529216 gửi 9123

 • 6 GB /ngày.
 • 50 phút gọi ngoại mạng / tháng.
 • Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng < 20 phút.

Chi tiết
ST150
 • 150.000 đ

 • 28GB/28 ngày

 • Soạn: ST150 963529216 gửi 9123

 • 28GB/28 ngày
 • Miễn phí gọi nội mạng

Chi tiết
B100K
 • 100.000 đ

 • 600MB/tháng

 • Soạn: B100K 963529216 gửi 9123

 • 600MB/tháng
 • 500 phút gọi nội mạng
 • Giá cước: 100.000 đ

Chi tiết
V50S
 • 50.000 đ

 • 300MB/tháng

 • Soạn: V50S 963529216 gửi 9123

 • 300MB/tháng
 • 200 phút gọi nội mạng

Chi tiết
F140
 • 120.000 đ

 • 8GB/tháng

 • Soạn: F140 963529216 gửi 9123

 • 8GB/tháng
 • Miễn phí nội mạng
 • 60 phút gọi ngoại mạng

Chi tiết
V120Z
 • 90.000 đ

 • 4GB/ngày

 • Soạn: V120Z 963529216 gửi 9123

 • 4GB/ngày
 • Miễn phí gọi nội mạng
 • 50 phút gọi ngoại mạng

Chi tiết
Gói ST150
 • 150.000đ

 • 28 GB

 • Soạn: ST150 963529216 gửi 9123

 • 28 GB/ tháng
 • Miễn phí nội mạng

Chi tiết
T15D
 • 15.000 đ

 • 150MB/7 ngày

 • Soạn: T15D 963529216 gửi 9123

 • 150MB/ 7 ngày
 • 150 phút gọi nội mạng

Chi tiết
C20K
 • 20.000 đ

 • 1GB/7 ngày

 • Soạn: C20K 963529216 gửi 9123

 • 1GB/ 7 ngày
 • 50 phút gọi nội mạng

Chi tiết
V70C
 • 70.000 đ

 • 500MB/ngày

 • Soạn: V70C 963529216 gửi 9123

 • 500MB/ngày
 • Miễn phí nội mạng

Chi tiết
F190
 • 190.000 đ

 • 9GB/tháng

 • Soạn: F190 963529216 gửi 9123

 • 9GB/tháng
 • Miễn phí nội mạng
 • 100 phút gọi ngoại mạng

Chi tiết
V150C
 • 150.000 đ

 • 3GB/ngày

 • Soạn: V150C 963529216 gửi 9123

 • 3GB/ngày
 • Miễn phí gọi nội mạng
 • 50 phút gọi ngoại mạng

Chi tiết
12V120C
 • 1.440.000 đ

 • 720 GB

 • Soạn: 12V120C 963529216 gửi 9123

 • 720 GB tốc độ cao
 • 600 phút ngoại mạng
 • Miễn phí gọi nội mạng

Chi tiết
T50D
 • 50.000 đ

 • 2.5GB/7 ngày

 • Soạn: T50D 963529216 gửi 9123

 • 2.5GB/ 7 ngày
 • 250 phút gọi nội mạng

Chi tiết
C2400
 • 200.000 đ

 • 8GB/tháng

 • Soạn: C2400 963529216 gửi 9123

 • 8GB/tháng
 • Miễn phí nội mạng
 • 150 phút gọi ngoại mạng, 150sms

Chi tiết
V70K
 • 70.000 đ

 • 400MB/tháng

 • Soạn: V70K 963529216 gửi 9123

 • 400MB/tháng
 • 250 phút gọi nội mạng

Chi tiết
FT50
 • 50.000 đ

 • 7GB/7 ngày

 • Soạn: FT50 963529216 gửi 9123

 • 7GB/7 ngày
 • Miễn phí nội mạng

Chi tiết
V150K
 • 150.000 đ

 • 2.5GB/tháng

 • Soạn: V150K 963529216 gửi 9123

 • 2.5GB/tháng
 • 500 phút gọi nội mạng

Chi tiết
3F90
 • 270.000 đ

 • 15 GB

 • Soạn: 3F90 963529216 gửi 9123

 • 5 GB / tháng
 • Miễn phí gọi nội mạng
 • 15 phút ngoại mạng/ tháng
 • 250 sms

Chi tiết
T50N
 • 50.000 đ

 • 2.5GB/7 ngày

 • Soạn: T50N 963529216 gửi 9123

 • 2.5GB/ 7 ngày
 • 250 phút gọi nội mạng

Chi tiết
C3600
 • 300.000 đ

 • 10GB/tháng

 • Soạn: C3600 963529216 gửi 9123

 • 10GB/tháng
 • Miễn phí nội mạng
 • 250 phút gọi ngoại mạng, 250sms

Chi tiết
V70X
 • 70.000 đ

 • 500MB/ngày

 • Soạn: V70X 963529216 gửi 9123

 • 500MB/ngày
 • Miễn phí gọi nội mạng

Chi tiết
G70N
 • 70.000 đ

 • 3GB/ngày

 • Soạn: G70N 963529216 gửi 9123

 • 3GB/ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 20 phút gọi ngoại mạng

Chi tiết
V150X
 • 150.000 đ

 • 1.5GB/ngày

 • Soạn: V150X 963529216 gửi 9123

 • 1.5GB/ngày
 • Miễn phí gọi nội mạng
 • 100 phút gọi ngoại mạng

Chi tiết
6F90
 • 540.000 đ

 • 5GB/ tháng

 • Soạn: 6F90 963529216 gửi 9123

 • 5GB/tháng
 • Miễn phí nội mạng
 • 15 phút gọi ngoại mạng/tháng
 • 250sms/tháng

Chi tiết
T200
 • 200.000 đ

 • 8GB/tháng

 • Soạn: T200 963529216 gửi 9123

 • 8GB/tháng
 • Miễn phí nội mạng
 • 150 phút gọi ngoại mạng, 150SMS

Chi tiết
C6000
 • 500.000 đ

 • 30GB/tháng

 • Soạn: C6000 963529216 gửi 9123

 • 30GB/tháng
 • Miễn phí nội mạng
 • 500 phút gọi ngoại mạng, 400SMS

Chi tiết
V90C
 • 90.000 đ

 • 1GB/ngày

 • Soạn: V90C 963529216 gửi 9123

 • 1GB/ngày
 • Miễn phí gọi nội mạng
 • 20 phút gọi ngoại mạng

Chi tiết
HT100
 • 100.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: HT100 963529216 gửi 9123

 • 2GB/ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút gọi ngoại mạng

Chi tiết
V200C
 • 200.000 đ

 • 4GB/ngày

 • Soạn: V200C 963529216 gửi 9123

 • 4GB/ngày
 • Miễn phí gọi nội mạng
 • 100 phút gọi ngoại mạng

Chi tiết
6PS90
 • 540.000 đ

 • 6GB/ tháng

 • Soạn: 6PS90 963529216 gửi 9123

 • 6GB/tháng
 • Miễn phí nội mạng
 • Hạn dùng : 6 tháng

Chi tiết
TOUR40K
 • 40.000 đ

 • 7GB/7 ngày

 • Soạn: TOUR40K 963529216 gửi 9123

 • 7GB/7 ngày
 • 100 phút gọi nội mạng

Chi tiết
CPS90
 • 90.000 đ

 • 6GB/ tháng

 • Soạn: CPS90 963529216 gửi 9123

 • 6GB/tháng
 • Miễn phí nội mạng

Chi tiết
V90K
 • 90.000 đ

 • 1GB/tháng

 • Soạn: V90K 963529216 gửi 9123

 • 1GB/tháng
 • 300 phút gọi nội mạng

Chi tiết
Korea3
 • 300.000 đ

 • 5GB/ tháng

 • Soạn: Korea3 963529216 gửi 9123

 • 5GB/tháng
 • 500 phút gọi nội mạng
 • 100 phút gọi đi Hàn Quốc, 150SMS

Chi tiết
V200K
 • 200.000 đ

 • 3.5GB/tháng

 • Soạn: V200K 963529216 gửi 9123

 • 3.5GB/tháng
 • 1000 phút gọi nội mạng

Chi tiết
6V120
 • 720.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 6V120 963529216 gửi 9123

 • 2GB/ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút gọi ngoại mạng
 • Hạn dùng: 6 tháng

Chi tiết
V1SV
 • 120.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: V1SV 963529216 gửi 9123

 • 2GB/ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút gọi ngoại mạng

Chi tiết
DB89
 • 89.000 đ

 • 2GB/ngày trong tỉnh và 2GB ngoài tỉnh

 • Soạn: DB89 963529216 gửi 9123

 • 2GB/ngày trong tỉnh và 2GB ngoài tỉnh
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút gọi ngoại mạng

Chi tiết
V90Z
 • 90.000 đ

 • 1GB/ngày

 • Soạn: V90Z 963529216 gửi 9123

 • 1GB/ngày
 • Miễn phí gọi nội mạng
 • 20 phút gọi ngoại mạng

Chi tiết
Gói V120
 • 120.000đ

 • 60GB

 • Soạn: V120 963529216 gửi 9123

 • 2GB/ ngày
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng
 • Miễn phí 100 phút ngoại mạng

Chi tiết
Korea5
 • 500.000 đ

 • 10GB/tháng

 • Soạn: Korea5 963529216 gửi 9123

 • 10GB/tháng
 • 1000 phút gọi nội mạng
 • 250 phút gọi đi Hàn Quốc, 500SMS

Chi tiết
V200X
 • 200.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: V200X 963529216 gửi 9123

 • 2GB/ngày
 • Miễn phí gọi nội mạng
 • 200 phút gọi ngoại mạng

Chi tiết
12F90U
 • 1080.000 đ

 • 5GB/ tháng

 • Soạn: 12F90U 963529216 gửi 9123

 • 5GB/tháng
 • Miễn phí nội mạng
 • 15 phút gọi ngoại mạng

Chi tiết
V30K
 • 30.000 đ

 • 200MB/tháng

 • Soạn: V30K 963529216 gửi 9123

 • 200MB/tháng
 • 100 phút gọi nội mạng

Chi tiết
DT50
 • 55.000 đ

 • 323MB/tháng

 • Soạn: DT50 963529216 gửi 9123

 • 323MB/tháng
 • 323 phút gọi nội mạng

Chi tiết
V120C
 • 120.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: V120C 963529216 gửi 9123

 • 2GB/ngày
 • Miễn phí gọi nội mạng
 • 50 phút gọi ngoại mạng

Chi tiết
PQ70
 • 70.000 đ

 • 4GB/tháng

 • Soạn: PQ70 963529216 gửi 9123

 • 4GB/tháng
 • Miễn phí gọi nội mạng

Chi tiết
V380
 • 380.000 đ

 • 6GB/ tháng

 • Soạn: V380 963529216 gửi 9123

 • 6GB/tháng
 • 480 phút gọi trong nước

Chi tiết
12F90
 • 1080.000 đ

 • 5GB/ tháng

 • Soạn: 12F90 963529216 gửi 9123

 • 5GB/tháng
 • Miễn phí nội mạng
 • 15 phút gọi ngoại mạng
 • 250sms/tháng

Chi tiết
V30X
 • 30.000 đ

 • 500MB/ngày

 • Soạn: V30X 963529216 gửi 9123

 • 500MB/ngày
 • Miễn phí gọi nội mạng

Chi tiết
DT100
 • 110.000 đ

 • 750MB/tháng

 • Soạn: DT100 963529216 gửi 9123

 • 750MB/tháng
 • 1000 phút gọi nội mạng

Chi tiết
V120K
 • 120.000 đ

 • 1.5GB/tháng

 • Soạn: V120K 963529216 gửi 9123

 • 1.5GB/tháng
 • 400 phút gọi nội mạng

Chi tiết
QTI60
 • 60.000 đ

 • 6GB/ tháng

 • Soạn: QTI60 963529216 gửi 9123

 • 6GB/tháng
 • 600 phút gọi nội mạng
 • 60 phút gọi ngoại mạng

Chi tiết
12V90
 • 1080.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 12V90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút gọi ngoại mạng

Chi tiết
V50C
 • 50.000 đ

 • 3GB/tháng

 • Soạn: V50C 963529216 gửi 9123

 • 3GB/tháng
 • Miễn phí nội mạng

Chi tiết
Gói V90X
 • 90.000đ/tháng

 • 30 GB

 • Soạn: V90X 963529216 gửi 9123

 • 30 GB/tháng
 • 20phút ngoại mạng
 • Miễn phí nội mạng

Chi tiết
Gói ST200
 • 200.000đ

 • 60GB

 • Soạn: ST200 963529216 gửi 9123

 • 2GB/ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 100 phút ngoại mạng

Chi tiết
Gói V150
 • 150.000đ

 • 120GB

 • Soạn: V150 963529216 gửi 9123

 • 4GB/ ngày
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng
 • Miễn phí 50 phút ngoại mạng

Chi tiết
Gói V90
 • 90.000đ

 • 60GB

 • Soạn: V90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/ ngày
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng
 • Miễn phí 50 phút ngoại mạng

Chi tiết
Gói F90U
 • 90.000đ

 • 5GB

 • Soạn: F90U 963529216 gửi 9123

 • Nội mạng <=10 phút,15 ‘ ngoại mạng
 • Vượt cước: tốc độ thường

Chi tiết
Gói F90
 • 90.000đ

 • 5GB

 • Soạn: F90 963529216 gửi 9123

 • Nội mạng <=10 phút
 • 15 phút ngoại mạng
 • 250 tin nhắn nội mạng

Chi tiết
Gói F70
 • 70.000đ

 • 3GB tốc độ cao

 • Soạn: F70 963529216 gửi 9123

 • Nội mạng <=10 phút
 • 20 phút ngoại mạng
 • Vượt cước: theo gói MI chính

Chi tiết
Gói F30
 • 30.000 đ

 • 3G/7 ngày

 • Soạn: F30 963529216 gửi 9123

 • Nội mạng: Miễn phí <20 phút
 • Ngoại mạng: Không có
 • Vượt cước: theo gói MI chính

Chi tiết