Gói cước data di động Viettel giá rẻ

Đăng ký gói cước di động

Gói UMAX70 Viettel
 • 70.000 đồng / 30 ngày

 • 7GB tốc độ cao. Không giới hạn Data tốc độ 3Mbps

 • Soạn: UMAX70 THUHA gửi 9123

 • 7GB data tốc độ cao
 • Miễn phí tốc độ 3Mbps

Chi tiết
Gói 6ST90N Viettel
 • 540.000đ/ 6 tháng

 • 720Gb data 4G tốc độ cao. Mỗi ngày có 4GB trong suốt 6 tháng liên tục

 • Soạn: 6ST90N THUHA gửi 9123

Chi tiết
Đăng ký gói F140 Viettel
 • 140.000đ

 • Có 8Gb data 4G tốc độ cao truy cập mạng internet

 • Soạn: F140 THUHA gửi 9123

Chi tiết
Gói 6UMAX70 Viettel
 • 420.000 đồng / 7 tháng

 • 7GB / tháng. liên tục 7 tháng sử dụng tốc độ max băng thông

 • Soạn: 6UMAX70 THUHA gửi 9123

Chi tiết
Gói cước V120N Viettel áp dụng ở đâu? Cách đăng ký nhanh nhất
 • 120.000đ

 • 120GB/ 30 ngày

 • Soạn: V120N THUHA gửi 9123

Chi tiết
Gói V150Z Viettel 120k có 6GB / ngày, miễn phí gọi
 • 120.000đ

 • 180GB

 • Soạn: V150Z THUHA gửi 9123

Chi tiết
Gói cước KM69 Viettel
 • 69.000đ

 • Soạn: KM69 THUHA gửi 9123

Chi tiết
V120X
 • 120.000đ

 • 30GB/ 30ngày

 • Soạn: V120X THUHA gửi 9123

Chi tiết
Gói cước 12FB30 Viettel
 • 300.000đ

 • Free data truy cập Facebook, Messenger suốt 12 tháng

 • Soạn: 12FB30 THUHA gửi 9123

Chi tiết
Gói cước 3V150N của Viettel
 • 450.000 đồng / 3 tháng

 • 6GB / ngày liên tuc trong 90 ngày

 • Soạn: 3V150N THUHA gửi 9123

Chi tiết
Gói UMAX90 Viettel Không giới hạn Dung lượng 1 tháng 90K
 • 90.000 đồng / 30 ngày

 • KHÔNG GIỚI HẠN dung lượng tốc độ cao

 • Soạn: UMAX90 THUHA gửi 9123

 • 90K 1 tháng
 • Không giới hạn DATA

Chi tiết
Gói cước MI20K Viettel
 • 20.000đ

 • 2Gb data 4g tốc độ cao

 • Soạn: MI20K THUHA gửi 9123

Chi tiết
Gói cước F90 Viettel
 • 90.000đ

 • Có 5Gb data 4G tốc độ cao truy cập mạng internet

 • Soạn: F90 THUHA gửi 9123

Chi tiết
Gói cước 12UMAX70 Viettel không giới hạn dung lượng 1 năm
 • 840.000 đồng / 14 tháng

 • 7GB / tháng. liên tục 14 tháng sử dụng tốc độ max băng thông

 • Soạn: 12UMAX70 THUHA gửi 9123

Chi tiết
MIMAX70
 • 70.000đ

 • 3GB

 • Soạn: MIMAX70 THUHA gửi 9123

Chi tiết
Đăng ký gói cước MI5D Viettel
 • 5.000đ

 • 500MB/ ngày

 • Soạn: MI5D THUHA gửi 9123

Chi tiết
Đăng ký gói cước T100 Viettel
 • 100.000đ

 • Soạn: T100 THUHA gửi 9123

Chi tiết
ST120U
 • 120.000đ

 • 28GB/ 28ngày

 • Soạn: ST120U THUHA gửi 9123

Chi tiết
Đăng ký gói cước MIMAX25 Viettel
 • 25.000đ

 • Có 2Gb data 4g tốc độ cao sử dụng/ 30 ngày

 • Soạn: MIMAX25 THUHA gửi 9123

Chi tiết
Gói cước 12V150N của Viettel
 • 1.800.000 đồng / năm

 • 6GB / ngày, liên tục trong 360 ngày

 • Soạn: 12V150N THUHA gửi 9123

Chi tiết
MIMAX200
 • 200.000 đồng sử dụng 30 ngày

 • 15GB

 • Soạn: MIMAX200 THUHA gửi 9123

Chi tiết
Đăng ký gói cước MI2K Viettel
 • 2.000đ

 • 50Mb data 4g tốc độ cao

 • Soạn: MI2K THUHA gửi 9123

Chi tiết
Đăng ký gói D120 Viettel
 • 120.000đ

 • 10Gb data 4G tốc độ cao truy cập mạng internet

 • Soạn: D120 THUHA gửi 9123

Chi tiết
Gói cước 12V120Z Viettel 1 năm Data tốc độ cao, gọi miễn phí
 • 1.080.000 đồng / 12 tháng

 • 4GB / ngày, liên tục 360 ngày

 • Soạn: 12V120Z THUHA gửi 9123

Chi tiết
ST70K
 • 70.000đ

 • 15GB

 • Soạn: ST70K THUHA gửi 9123

Chi tiết
Gói cước 4G MI7D Viettel
 • 7.000đ

 • 700Mb

 • Soạn: MI7D THUHA gửi 9123

Chi tiết
Gói cước T150 Viettel
 • 150.000đ

 • Soạn: T150 THUHA gửi 9123

Chi tiết
XL90U
 • 90.000đ

 • 9GB

 • Soạn: XL90U THUHA gửi 9123

Chi tiết
Đăng ký gói MIMAX125 Viettel
 • 125.000đ (Sim HS-SV chỉ 105.000đ)

 • 8Gb data 4G tốc độ cao / 30 ngày

 • Soạn: MIMAX125 THUHA gửi 9123

Chi tiết
Gói 3UMAX90 Viettel 3 tháng không giới hạn data
 • 270.000 đồng / 180 ngày

 • 45 GB tốc độ cao

 • Soạn: 3UMAX90 THUHA gửi 9123

Chi tiết
ST200
 • 200.000đ sử dụng chu kỳ 30 ngày

 • 60GB

 • Soạn: ST200 THUHA gửi 9123

Chi tiết
Gói cước TR100 Viettel
 • 100.000đ

 • Không giới hạn data 4G - 5G tốc độ cao nhất mạng Viettel / 30 ngày

 • Soạn: TR100 THUHA gửi 9123

Chi tiết