Gói cước data di động Viettel giá rẻ

Đăng ký gói cước di động

V120
 • 120.000 đồng

 • 60 GB + gọi miễn phí

 • Soạn: V120 963529216 gửi 9123

 • 2GB / ngày
 • 50 phút ngoại mạng
 • Miễn phí nội mạng

Chi tiết
V150N
 • 150.000 đ /tháng

 • 6GB /ngày

 • Soạn: V150N 963529216 gửi 9123

 • 6GB /ngày
 • 100 phút ngoại mạng
 • Miễn phí nội mạng <20 phút

Chi tiết
V100K
 • 100.000 đ

 • 3 GB + Tỷ phút gọi

 • Soạn: V100K 963529216 gửi 9123

 • Tỷ phút nội+ 25 Ph ngoại mạng
 • 3GB data

Chi tiết
V99
 • 99.000 đ

 • 1500 phút nội+ 30 phút ngoại + 60 sms

 • Soạn: V99 963529216 gửi 9123

 • 1500 phút nội+ 30 phút ngoại + 60 sms
 • 30 Ngày sử dụng

Chi tiết
V79
 • 79.000 đ

 • 500 phút nội+ 50 phút ngoại +30 tn

 • Soạn: V79 963529216 gửi 9123

 • 500 Phút nội mạng, 50 Phút ngoại+30tn
 • 30 Ngày sử dụng

Chi tiết
V70
 • 70.000 đ

 • không

 • Soạn: V70 963529216 gửi 9123

 • 250 Phút gọi nội mạng
 • 30 Ngày sử dụng

Chi tiết
V50
 • 50.000 đồng

 • 170 phút nội mạng

 • Soạn: V50 963529216 gửi 9123

 • 170 Phút gọi nội mạng
 • 30 Ngày sử dụng

Chi tiết
V35
 • 35.000 đ

 • 100 phút nội mạng

 • Soạn: V35 963529216 gửi 9123

 • 100 Phút gọi nội mạng
 • 30 Ngày sử dụng

Chi tiết
V20S
 • 20.000 đ

 • 200 phút nội mạng

 • Soạn: V20S 963529216 gửi 9123

 • 200 Phút gọi nội mạng
 • 30 Ngày sử dụng

Chi tiết
T100
 • 100.000 đ

 • 500 phút nội mạng + 50 phút ngoại mạng

 • Soạn: T100 963529216 gửi 9123

 • 500 phút nội mạng + 50 phút ngoại mạng
 • 30 ngày sử dụng

Chi tiết
T70K
 • 70.000 đ

 • 500 Phút nội mạng + 150 tin nhắn

 • Soạn: T70K 963529216 gửi 9123

 • 500 phút gọi +150 tin nhắn
 • 30 ngày sử dụng

Chi tiết
T50K
 • 50.000 đồng

 • 200 phút + 100 tin nhắn

 • Soạn: T50K 963529216 gửi 9123

 • 200 phút + 100 tin nhắn nội mạng
 • 30 ngày sử dụng

Chi tiết
T20T
 • 20.000 đ

 • 20 phút + 20 tin nhắn nội mạng

 • Soạn: T20T 963529216 gửi 9123

 • 20 phút + 20 tin nhắn nội mạng
 • 07 ngày sử dụng

Chi tiết
T20
 • 20.000 đ

 • 200.000đ tiền gọi nội mạng

 • Soạn: T20 963529216 gửi 9123

 • 200.000đ tiền gọi nội mạng
 • 07 ngày sử dụng

Chi tiết
N100
 • 100.000 đ

 • 800 phút nội mạng

 • Soạn: N100 963529216 gửi 9123

 • 800 Phút gọi nội mạng
 • 30 ngày sử dụng

Chi tiết
N50
 • 50.000 đồng

 • 300 phút nội mạng

 • Soạn: N50 963529216 gửi 9123

 • Miễn phí 300 phút gọi nội mạng
 • 30 ngày sử dụng

Chi tiết
MP120X
 • 120.000 đ

 • 1000 phút nội mạng

 • Soạn: MP120X 963529216 gửi 9123

 • 1000 phút nội mạng
 • 30 ngày sử dụng

Chi tiết
MP90X
 • 90.000 đ

 • 1000 phút nội mạng

 • Soạn: MP90X 963529216 gửi 9123

 • 1000 Phút gọi nội mạng
 • 30 ngày sử dụng

Chi tiết
MP90
 • 90.000 đ

 • Miễn phí gọi nội mạng <20 Phút

 • Soạn: MP90 963529216 gửi 9123

 • Miễn phí gọi nội mạng <20 phút
 • 30 ngày sử dụng

Chi tiết
MP70X
 • 70.000 đ

 • Miễn phí gọi nội mạng <20 Phút tối đa 1000 phút/tháng

 • Soạn: MP70X 963529216 gửi 9123

 • Miễn phí gọi nội mạng <20 phút/ cuộc, tối đa 1000 phút/tháng
 • 30 ngày sử dụng

Chi tiết
MP70
 • 70.000 đ

 • Miễn phí gọi nội mạng <=20 Phút

 • Soạn: MP70 963529216 gửi 9123

 • Miễn phí gọi nội mạng <=20 phút
 • 30 ngày sử dụng

Chi tiết
MP50X
 • 50.000 đồng

 • Miễn phí gọi nội mạng <10 Phút tối đa 500Ph/tháng

 • Soạn: MP50X 963529216 gửi 9123

 • Miễn phí gọi nội mạng < 10 phút, tối đa 500ph/tháng
 • 30 Ngày sử dụng

Chi tiết
MP50
 • 50.000 đồng

 • Miễn phí gọi nội mạng <=20 Phút

 • Soạn: MP50 963529216 gửi 9123

 • Miễn phí gọi nội mạng <20 phút
 • 30 ngày sử dụng

Chi tiết
MP30X
 • 30.000 đ

 • 500 phút nội mạng

 • Soạn: MP30X 963529216 gửi 9123

 • 500 phút nội mạng
 • 30 ngày sử dụng

Chi tiết
MP30K
 • 30.000 đ

 • Miễn phí gọi nội mạng <=10 Phút

 • Soạn: MP30K 963529216 gửi 9123

 • Miễn phí gọi nội mạng <=10 phút
 • 07 ngày sử dụng

Chi tiết
MP30
 • 30.000 đ

 • 300 phút nội mạng

 • Soạn: MP30 963529216 gửi 9123

 • 300 phút gọi nội mạng
 • 30 ngày sử dụng

Chi tiết
MP15K
 • 15.000 đ

 • Miễn phí gọi nội mạng <=10 Phút

 • Soạn: MP15K 963529216 gửi 9123

 • Miễn phí gọi nội mạng <=10 phút
 • 03 ngày sử dụng

Chi tiết
KM300V
 • 300.000 đ

 • 1800 Phút gọi + 450 tin nhắn

 • Soạn: KM300V 963529216 gửi 9123

 • 1800 Phút gọi + 450 tin nhắn
 • 30 Ngày sử dụng

Chi tiết
KM250V
 • 250.000 đ

 • 1500 Phút gọi + 400 tin nhắn

 • Soạn: KM250V 963529216 gửi 9123

 • 1500 Phút gọi + 400 tin nhắn
 • 30 ngày sử dụng

Chi tiết
KM200V
 • 200.000 đ

 • 1200 phút nội mạng + 350 tin nhắn

 • Soạn: KM200V 963529216 gửi 9123

 • 1200 phút nội mạng + 350 tin nhắn
 • 30 ngày sử dụng

Chi tiết
KM150V
 • 150.000 đ

 • 850 phút nội mạng + 350 tin nhắn

 • Soạn: KM150V 963529216 gửi 9123

 • 850 phút nội mạng + 350 tin nhắn
 • 30 ngày sử dụng

Chi tiết
KM120V
 • 120.000 đ

 • 650 phút nội mạng + 250 tin nhắn

 • Soạn: KM120V 963529216 gửi 9123

 • 650 phút nội mạng + 250 tin nhắn
 • 30 ngày sử dụng

Chi tiết