Gói cước data di động Viettel giá rẻ

Đăng ký gói cước di động

6F90
 • 540.000 đ

 • 5GB/ tháng

 • Soạn: 6F90 963529216 gửi 9123

 • 5GB/tháng
 • Miễn phí nội mạng
 • 15 phút gọi ngoại mạng/tháng
 • 250sms/tháng

Chi tiết
T200
 • 200.000 đ

 • 8GB/tháng

 • Soạn: T200 963529216 gửi 9123

 • 8GB/tháng
 • Miễn phí nội mạng
 • 150 phút gọi ngoại mạng, 150SMS

Chi tiết
MIMAXSV
 • 50.000 đ

 • 3GB

 • Soạn: MIMAXSV 963529216 gửi 9123

 • 3GB data tốc độ cao
 • Tốc độ thường không giới hạn

Chi tiết
6AGG50
 • 300.000 đ

 • 102GB/Tháng

 • Soạn: 6AGG50 963529216 gửi 9123

 • 102GB/Tháng
 • Hạn dùng: 6 Tháng
 • Tỉnh thành: An Giang

Chi tiết
6HGG90
 • 540.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 6HGG90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Hà Giang

Chi tiết
6PTO90
 • 540.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 6PTO90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Phú Thọ

Chi tiết
12AGG90
 • 1.080.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 12AGG90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: An Giang

Chi tiết
12HNI50
 • 600.000 đ

 • 102GB/Tháng

 • Soạn: 12HNI50 963529216 gửi 9123

 • 102GB/Tháng
 • Hạn dùng: 12 Tháng
 • Tỉnh thành: Hà Nội

Chi tiết
12PYN90
 • 1.080.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 12PYN90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Phú Yên

Chi tiết
BACLIEU80
 • 80.000 đ

 • 5GB

 • Soạn: BACLIEU80 963529216 gửi 9123

 • 5GB
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Bạc Liêu

Chi tiết
DNI90
 • 90.000 đ

 • 4GB/ngày

 • Soạn: DNI90 963529216 gửi 9123

 • 4GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 30 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Đồng Nai

Chi tiết
LSN90
 • 90.000 đ

 • 4GB/ngày

 • Soạn: LSN90 963529216 gửi 9123

 • 4GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 30 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Lạng Sơn

Chi tiết
TVH90
 • 90.000 đ

 • 4GB/ngày

 • Soạn: TVH90 963529216 gửi 9123

 • 4GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 30 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Trà Vinh

Chi tiết
C6000
 • 500.000 đ

 • 30GB/tháng

 • Soạn: C6000 963529216 gửi 9123

 • 30GB/tháng
 • Miễn phí nội mạng
 • 500 phút gọi ngoại mạng, 400SMS

Chi tiết
V90C
 • 90.000 đ

 • 1GB/ngày

 • Soạn: V90C 963529216 gửi 9123

 • 1GB/ngày
 • Miễn phí gọi nội mạng
 • 20 phút gọi ngoại mạng

Chi tiết
12XL50
 • 600.000 đ

 • 5GB/ tháng

 • Soạn: 12XL50 963529216 gửi 9123

 • 5GB data tốc độ cao mỗi tháng
 • Tốc độ thường không giới hạn

Chi tiết
ST90
 • 90.000 đ

 • 1GB/ngày

 • Soạn: ST90 963529216 gửi 9123

 • 1GB/Ngày
 • Hạn dùng: 30 ngày

Chi tiết
6BPC50
 • 300.000 đ

 • 102GB/Tháng

 • Soạn: 6BPC50 963529216 gửi 9123

 • 102GB/Tháng
 • Hạn dùng: 6 Tháng
 • Tỉnh thành: Bình Phước

Chi tiết
6HYN90
 • 540.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 6HYN90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Hưng Yên

Chi tiết
6SLA90
 • 540.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 6SLA90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Sơn La

Chi tiết
12BPC90
 • 1.080.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 12BPC90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Bình Phước

Chi tiết
12KGG90
 • 1.080.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 12KGG90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Kiên Giang

Chi tiết
12TBH90
 • 1.080.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 12TBH90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Thái Bình

Chi tiết
BLU50
 • 50.000 đ

 • 102GB

 • Soạn: BLU50 963529216 gửi 9123

 • 102GB
 • 2GB ngoài tỉnh
 • Hạn dùng: 30 ngày
 • Tỉnh thành: Bạc Liêu

Chi tiết
HNI50
 • 50.000 đ

 • 102GB

 • Soạn: HNI50 963529216 gửi 9123

 • 102GB
 • 2GB ngoài tỉnh
 • Hạn dùng: 30 ngày
 • Tỉnh thành: Hà Nội

Chi tiết
PYN90
 • 90.000 đ

 • 4GB/ngày

 • Soạn: PYN90 963529216 gửi 9123

 • 4GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 30 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Phú Yên

Chi tiết
HT100
 • 100.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: HT100 963529216 gửi 9123

 • 2GB/ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút gọi ngoại mạng

Chi tiết
V200C
 • 200.000 đ

 • 4GB/ngày

 • Soạn: V200C 963529216 gửi 9123

 • 4GB/ngày
 • Miễn phí gọi nội mạng
 • 100 phút gọi ngoại mạng

Chi tiết
MI10D
 • 10.000 đ

 • 2GB

 • Soạn: MI10D 963529216 gửi 9123

 • 2GB
 • Hạn dùng: 24h cùng ngày

Chi tiết
6DLK90
 • 540.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 6DLK90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Đắk Lắk

Chi tiết
6LSN50
 • 300.000 đ

 • 102GB/Tháng

 • Soạn: 6LSN50 963529216 gửi 9123

 • 102GB/Tháng
 • Hạn dùng: 6 Tháng
 • Tỉnh thành: Lạng Sơn

Chi tiết
6TVH50
 • 300.000 đ

 • 102GB/Tháng

 • Soạn: 6TVH50 963529216 gửi 9123

 • 102GB/Tháng
 • Hạn dùng: 6 Tháng
 • Tỉnh thành: Trà Vinh

Chi tiết
12DNG90
 • 1.080.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 12DNG90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Đà Nẵng

Chi tiết
12NAN50
 • 600.000 đ

 • 102GB/Tháng

 • Soạn: 12NAN50 963529216 gửi 9123

 • 102GB/Tháng
 • Hạn dùng: 12 Tháng
 • Tỉnh thành: Nghệ An

Chi tiết
12VLG50
 • 600.000 đ

 • 102GB/Tháng

 • Soạn: 12VLG50 963529216 gửi 9123

 • 102GB/Tháng
 • Hạn dùng: 12 Tháng
 • Tỉnh thành: Vĩnh Long

Chi tiết
CAMAU
 • 80.000 đ

 • 5GB

 • Soạn: CAMAU 963529216 gửi 9123

 • 5GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • Hạn dùng: 30 ngày
 • Tỉnh thành: Cà Mau

Chi tiết
KGG90
 • 90.000 đ

 • 4GB/ngày

 • Soạn: KGG90 963529216 gửi 9123

 • 4GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 30 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Kiên Giang

Chi tiết
TBH90
 • 90.000 đ

 • 4GB/ngày

 • Soạn: TBH90 963529216 gửi 9123

 • 4GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 30 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Thái Bình

Chi tiết
6PS90
 • 540.000 đ

 • 6GB/ tháng

 • Soạn: 6PS90 963529216 gửi 9123

 • 6GB/tháng
 • Miễn phí nội mạng
 • Hạn dùng : 6 tháng

Chi tiết
TOUR40K
 • 40.000 đ

 • 7GB/7 ngày

 • Soạn: TOUR40K 963529216 gửi 9123

 • 7GB/7 ngày
 • 100 phút gọi nội mạng

Chi tiết
Gói ST90SV
 • 70.000đ

 • 60GB

 • Soạn: ST90SV 963529216 gửi 9123

 • Lưu lượng: 60GB /tháng
 • Hết lưu lượng ngừng truy cập

Chi tiết
MIMAXVAS
 • 100.000 đ

 • 600MB + Miễn phí data 6 dịch vụ

 • Soạn: MIMAXVAS 963529216 gửi 9123

 • 600MB data tốc độ cao
 • Miễn phí data 6 dịch vụ

Chi tiết
6AGG90
 • 540.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 6AGG90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: An Giang

Chi tiết
6HNI50
 • 300.000 đ

 • 102GB/Tháng

 • Soạn: 6HNI50 963529216 gửi 9123

 • 102GB/Tháng
 • Hạn dùng: 6 Tháng
 • Tỉnh thành: Hà Nội

Chi tiết
6PYN50
 • 300.000 đ

 • 102GB/Tháng

 • Soạn: 6PYN50 963529216 gửi 9123

 • 102GB/Tháng
 • Hạn dùng: 6 Tháng
 • Tỉnh thành: Phú Yên

Chi tiết
12BDG90
 • 1.080.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 12BDG90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Bình Dương

Chi tiết
12HNI90
 • 1.080.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 12HNI90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Hà Nội

Chi tiết
12QBH50
 • 600.000 đ

 • 102GB/Tháng

 • Soạn: 12QBH50 963529216 gửi 9123

 • 102GB/Tháng
 • Hạn dùng: 12 Tháng
 • Tỉnh thành: Quảng Bình

Chi tiết
BACLIEU90
 • 90.000 đ

 • 5GB

 • Soạn: BACLIEU90 963529216 gửi 9123

 • 5GB
 • Miễn phí nội mạng
 • 15 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Bạc Liêu

Chi tiết
DTP50
 • 50.000 đ

 • 102GB

 • Soạn: DTP50 963529216 gửi 9123

 • 102GB
 • 2GB ngoài tỉnh
 • Hạn dùng: 30 ngày
 • Tỉnh thành: Đồng Tháp

Chi tiết
NAN50
 • 50.000 đ

 • 102GB

 • Soạn: NAN50 963529216 gửi 9123

 • 102GB
 • 2GB ngoài tỉnh
 • Hạn dùng: 30 ngày
 • Tỉnh thành: Nghệ An

Chi tiết
VLG50
 • 50.000 đ

 • 102GB

 • Soạn: VLG50 963529216 gửi 9123

 • 102GB
 • 2GB ngoài tỉnh
 • Hạn dùng: 30 ngày
 • Tỉnh thành: Vĩnh Long

Chi tiết
CPS90
 • 90.000 đ

 • 6GB/ tháng

 • Soạn: CPS90 963529216 gửi 9123

 • 6GB/tháng
 • Miễn phí nội mạng

Chi tiết
V90K
 • 90.000 đ

 • 1GB/tháng

 • Soạn: V90K 963529216 gửi 9123

 • 1GB/tháng
 • 300 phút gọi nội mạng

Chi tiết
15MI5D
 • 75.000 đ

 • 500MB/ngày

 • Soạn: 15MI5D 963529216 gửi 9123

 • 500MB/ngày
 • Hạn dùng: 15 ngày

Chi tiết
ST120K
 • 120.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: ST120K 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí xem phim Viettel TV

Chi tiết
6BPC90
 • 540.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 6BPC90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Bình Phước

Chi tiết
6KGG90
 • 540.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 6KGG90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Kiên Giang

Chi tiết
6STG90
 • 540.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 6STG90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Sóc Trăng

Chi tiết
12BTE90
 • 1.080.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 12BTE90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Bến Tre

Chi tiết
12KHA90
 • 1.080.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 12KHA90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: An Giang

Chi tiết
12TGG90
 • 1.080.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 12TGG90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Tiền Giang

Chi tiết
BNH90
 • 90.000 đ

 • 4GB/ngày

 • Soạn: BNH90 963529216 gửi 9123

 • 4GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 30 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Bắc Ninh

Chi tiết
HNI90
 • 90.000 đ

 • 4GB/ngày

 • Soạn: HNI90 963529216 gửi 9123

 • 4GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 30 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Hà Nội

Chi tiết
QBH50
 • 50.000 đ

 • 102GB

 • Soạn: QBH50 963529216 gửi 9123

 • 102GB
 • 2GB ngoài tỉnh
 • Hạn dùng: 30 ngày
 • Tỉnh thành: Quảng Bình

Chi tiết
Korea3
 • 300.000 đ

 • 5GB/ tháng

 • Soạn: Korea3 963529216 gửi 9123

 • 5GB/tháng
 • 500 phút gọi nội mạng
 • 100 phút gọi đi Hàn Quốc, 150SMS

Chi tiết
V200K
 • 200.000 đ

 • 3.5GB/tháng

 • Soạn: V200K 963529216 gửi 9123

 • 3.5GB/tháng
 • 1000 phút gọi nội mạng

Chi tiết
MI20K
 • 20.000 đ

 • 2GB

 • Soạn: MI20K 963529216 gửi 9123

 • 2GB data tốc độ cao
 • Hạn dùng: 5 ngày

Chi tiết
6DNG90
 • 540.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 6DNG90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Đà Nẵng

Chi tiết
6LSN90
 • 540.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 6LSN90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Lạng Sơn

Chi tiết
6TVH90
 • 540.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 6TVH90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Trà Vinh

Chi tiết
12DNI90
 • 1.080.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 12DNI90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Đồng Nai

Chi tiết
12NAN90
 • 1.080.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 12NAN90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Nghệ An

Chi tiết
12VLG90
 • 1.080.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 12VLG90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Vĩnh Long

Chi tiết
CBG90
 • 90.000 đ

 • 4GB/ngày

 • Soạn: CBG90 963529216 gửi 9123

 • 4GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 30 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Cao Bằng

Chi tiết
KHA90
 • 90.000 đ

 • 4GB/ngày

 • Soạn: KHA90 963529216 gửi 9123

 • 4GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 30 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Khánh Hòa

Chi tiết
TGG90
 • 90.000 đ

 • 4GB/ngày

 • Soạn: TGG90 963529216 gửi 9123

 • 4GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 30 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Tiền Giang

Chi tiết
6V120
 • 720.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 6V120 963529216 gửi 9123

 • 2GB/ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút gọi ngoại mạng
 • Hạn dùng: 6 tháng

Chi tiết
V1SV
 • 120.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: V1SV 963529216 gửi 9123

 • 2GB/ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút gọi ngoại mạng

Chi tiết
Gói ST90K
 • 90.000đ/tháng

 • 30GB

 • Soạn: ST90K 963529216 gửi 9126

 • Lưu lượng: 30GB /tháng
 • Miễn phí truy cập Tiktok

Chi tiết
ST1H
 • 90.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: ST1H 963529216 gửi 9123

 • 2GB/ngày
 • Hạn dùng: 30 ngày

Chi tiết
6BDG90
 • 540.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 6BDG90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Bình Dương

Chi tiết
6HNI90
 • 540.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 6HNI90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Hà Nội

Chi tiết
6PYN90
 • 540.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 6PYN90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Phú Yên

Chi tiết
12BDH50
 • 600.000 đ

 • 102GB/Tháng

 • Soạn: 12BDH50 963529216 gửi 9123

 • 102GB/Tháng
 • Hạn dùng: 12 Tháng
 • Tỉnh thành: Bình Định

Chi tiết
12HNM50
 • 600.000 đ

 • 102GB/Tháng

 • Soạn: 12HNM50 963529216 gửi 9123

 • 102GB/Tháng
 • Hạn dùng: 12 Tháng
 • Tỉnh thành: Hà Nam

Chi tiết
12QBH90
 • 1.080.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 12QBH90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Quảng Bình

Chi tiết
BACLIEU100
 • 100.000 đ

 • 3GB/ngày

 • Soạn: BACLIEU100 963529216 gửi 9123

 • 3GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Bạc Liêu

Chi tiết
DTP90
 • 90.000 đ

 • 4GB/ngày

 • Soạn: DTP90 963529216 gửi 9123

 • 4GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 30 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Đồng Tháp

Chi tiết
NAN90
 • 90.000 đ

 • 4GB/ngày

 • Soạn: NAN90 963529216 gửi 9123

 • 4GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 30 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Nghệ An

Chi tiết
VLG90
 • 90.000 đ

 • 4GB/ngày

 • Soạn: VLG90 963529216 gửi 9123

 • 4GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 30 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Vĩnh Long

Chi tiết
DB89
 • 89.000 đ

 • 2GB/ngày trong tỉnh và 2GB ngoài tỉnh

 • Soạn: DB89 963529216 gửi 9123

 • 2GB/ngày trong tỉnh và 2GB ngoài tỉnh
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút gọi ngoại mạng

Chi tiết
V90Z
 • 90.000 đ

 • 1GB/ngày

 • Soạn: V90Z 963529216 gửi 9123

 • 1GB/ngày
 • Miễn phí gọi nội mạng
 • 20 phút gọi ngoại mạng

Chi tiết
CM100
 • 100.000 đ

 • 10GB/tháng

 • Soạn: CM100 963529216 gửi 9123

 • 10GB/tháng
 • Tốc độ thường không giới hạn

Chi tiết
ST120U
 • 120.000 đ

 • 1GB/ngày

 • Soạn: ST120U 963529216 gửi 9123

 • 1GB/Ngày
 • Tốc độ thường không giới hạn

Chi tiết
6BTE90
 • 540.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 6BTE90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Bến Tre

Chi tiết
6KHA90
 • 540.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 6KHA90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Khánh Hòa

Chi tiết
6TBH90
 • 540.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 6TBH90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Thái Bình

Chi tiết
12BTN90
 • 1.080.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 12BTN90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Bình Thuận

Chi tiết
12KTM50
 • 600.000 đ

 • 102GB/Tháng

 • Soạn: 12KTM50 963529216 gửi 9123

 • 102GB/Tháng
 • Hạn dùng: 12 Tháng
 • Tỉnh thành: Kon Tum

Chi tiết