Gói cước data di động Viettel giá rẻ

Đăng ký gói cước di động

Gói ST90SV
 • 70.000đ

 • 60GB

 • Soạn: ST90SV 963529216 Gửi 9123

 • Lưu lượng: 60GB /tháng
 • Hết lưu lượng ngừng truy cập

Chi tiết
Gói ST90K
 • 90.000đ/tháng

 • 30GB

 • Soạn: ST90K 963529216 Gửi 9126

 • Lưu lượng: 30GB /tháng
 • Miễn phí truy cập Tiktok

Chi tiết
Gói V120
 • 120.000đ

 • 60GB

 • Soạn: V120 963529216 Gửi 9123

 • 2GB/ ngày
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng
 • Miễn phí 100 phút ngoại mạng

Chi tiết
Gói V199
 • 199.000 đ/tháng

 • 180 GB

 • Soạn: V199 963529216 Gửi 9123

 • Lưu lượng: 6 GB /ngày.
 • Phút gọi ngoại mạng: 50 phút gọi ngoại mạng / tháng.
 • Gọi nội mạng: Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng < 20 phút.

Chi tiết
Gói V90X
 • 90.000đ/tháng

 • 30 GB

 • Soạn: V90X 963529216 Gửi 9123

 • 30 GB/tháng
 • 20phút ngoại mạng
 • Miễn phí nội mạng

Chi tiết
Gói MT10U
 • 10.000đ

 • 1GB

 • Soạn: MT10U 963529216 Gửi 9123

 • 1GB tốc độ cao
 • Tốc độ thường không giới hạn

Chi tiết
GÓI MT20N
 • 20.000đ

 • 5GB

 • Soạn: MT20N 963529216 Gửi 9123

 • 5GB tốc độ cao
 • Tốc độ thường không giới hạn

Chi tiết
Gói MI7D
 • 7.000 đ

 • 700MB

 • Soạn: MI7D 963529216 Gửi 9123

 • 700 MB tốc độ cao
 • Vượt cước: theo gói mặc định

Chi tiết
Gói MT5C
 • 5.000đ /lần

 • 3GB

 • Soạn: MT5C 963529216 Gửi 9123

 • giá cước: 5000đ/lần
 • lưu lượng: 3GB
 • Hủy: OFFMT5C gửi 191

Chi tiết
Gói 12est120
 • 1.440.000đ

 • 164GB

 • Soạn: 12EST120 963529216 Gửi 9123

 • 164 GB tốc độ cao
 • Liên quân Mobile không giới hạn.

Chi tiết
Gói eST120
 • 120.000đ

 • 28GB

 • Soạn: EST120 963529216 Gửi 9123

 • 28 GB tốc độ cao
 • Liên quân Mobile không giới hạn.

Chi tiết
Gói EST30
 • 30.000đ

 • 7GB

 • Soạn: EST30 963529216 Gửi 9123

 • 7 GB tốc độ cao.
 • Liên quân Mobile không giới hạn.

Chi tiết
Gói ST200
 • 200.000đ

 • 60GB

 • Soạn: ST200 963529216 Gửi 9123

 • 2GB/ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 100 phút ngoại mạng

Chi tiết
Gói V150
 • 150.000đ

 • 120GB

 • Soạn: V150 963529216 Gửi 9123

 • 4GB/ ngày
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng
 • Miễn phí 50 phút ngoại mạng

Chi tiết
Gói V90
 • 90.000đ

 • 60GB

 • Soạn: V90 963529216 Gửi 9123

 • 2GB/ ngày
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng
 • Miễn phí 50 phút ngoại mạng

Chi tiết
Gói MIMAX200
 • 200.000đ

 • 15GB tốc độ cao

 • Soạn: MIMAX200 963529216 Gửi 9123

 • 15GB  tốc độ cao
 • Vượt cước: miễn phí

Chi tiết
Gói MIMAX125
 • 125.000đ

 • 8GB tốc độ cao

 • Soạn: MIMAX125 963529216 Gửi 9123

 • 8GB  tốc độ cao
 • Vượt cước: miễn phí

Chi tiết
Gói MIMAX90
 • 90.000đ

 • 5GB tốc độ cao

 • Soạn: MIMAX90 963529216 Gửi 9123

 • 5GB  tốc độ cao
 • Vượt cước: miễn phí

Chi tiết
Gói MIMAX70
 • 70.000đ

 • 3GB

 • Soạn: MIMAX70 963529216 Gửi 9123

 • 3GB  tốc độ cao
 • Vượt cước: miễn phí

Chi tiết
Gói ST30K
 • 30.000đ/7ngày

 • 7GB

 • Soạn: ST30K 963529216 Gửi 9123

 • 7GB  tốc độ cao
 • Vượt cước: theo gói mặc định

Chi tiết
Gói ST15K
 • 15.000đ/3 ngày

 • 3GB

 • Soạn: ST15K 963529216 Gửi 9123

 • 3GB  tốc độ cao
 • Vượt cước: theo gói mặc định

Chi tiết
Gói MI10D
 • 10.000đ/ngày

 • 2GB

 • Soạn: MI10D 963529216 Gửi 9123

 • 2GB tốc độ cao
 • Vượt cước: theo gói mặc định

Chi tiết
Gói MI5D
 • 5.000đ/ngày

 • 500MB

 • Soạn: MI5D 963529216 Gửi 9123

 • 500 MB tốc độ cao
 • Vượt cước: theo gói mặc định

Chi tiết
Gói F90U
 • 90.000đ

 • 5GB

 • Soạn: F90U 963529216 Gửi 9123

 • Nội mạng <=10 phút,15 ‘ ngoại mạng
 • Vượt cước: tốc độ thường

Chi tiết
Gói F90
 • 90.000đ

 • 5GB

 • Soạn: F90 963529216 Gửi 9123

 • Nội mạng <=10 phút
 • 15 phút ngoại mạng
 • 250 tin nhắn nội mạng

Chi tiết
Gói F70
 • 70.000đ

 • 3GB tốc độ cao

 • Soạn: F70 963529216 Gửi 9123

 • Nội mạng <=10 phút
 • 20 phút ngoại mạng
 • Vượt cước: theo gói MI chính

Chi tiết
Gói F30
 • 30.000 đ

 • 3G/7 ngày

 • Soạn: F30 963529216 Gửi 9123

 • Nội mạng: Miễn phí <20 phút
 • Ngoại mạng: Không có
 • Vượt cước: theo gói MI chính

Chi tiết
Gói D90
 • 90.000đ

 • 10GB

 • Soạn: D90 963529216 Gửi 9123

 • Loại sim: Dcom
 • Cước vượt gói: Miễn phí

Chi tiết
Gói D70
 • 70.000đ/tháng

 • 7GB

 • Soạn: 963529216 Gửi 9123

 •  Gói cước Dcom theo lưu lượng
 • Cước phát sinh : Miễn phí

Chi tiết
Gói D50
 • 50.000 đ

 • 3.5GB

 • Soạn: D50 963529216 Gửi 9123

 • Loại sim: Dcom
 • Cước phát sinh vượt gói: miễn phí

Chi tiết
Gói D30
 • 30.000 đ

 • 2.5GB

 • Soạn: D30 963529216 Gửi 9123

 • Loại sim: Dcom
 • Cước vượt gói: 9,67đ/50KB

Chi tiết