Gói cước MIMAX là gói cước quen thuộc lâu đời của Viettel. Đặc điểm các gói cước MIMAX Viettel là sau khi sử dụng hết tốc độ cao quý khách được sử dụng miễn phí không giới hạn ở tốc độ thông thường.

Chi tiết cú pháp, hướng dẫn đăng ký gói cước mimax Viettel ở dưới

Gói cước DATA Viettel

Gói ST90SV
 • 70.000đ

 • 60GB

 • Soạn: ST90SV 963529216 gửi 9123

 • Lưu lượng: 60GB /tháng
 • Hết lưu lượng ngừng truy cập

Chi tiết
MIMAXVAS
 • 100.000 đ

 • 600MB + Miễn phí data 6 dịch vụ

 • Soạn: MIMAXVAS 963529216 gửi 9123

 • 600MB data tốc độ cao
 • Miễn phí data 6 dịch vụ

Chi tiết
15MI5D
 • 75.000 đ

 • 500MB/ngày

 • Soạn: 15MI5D 963529216 gửi 9123

 • 500MB/ngày
 • Hạn dùng: 15 ngày

Chi tiết
ST120K
 • 120.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: ST120K 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí xem phim Viettel TV

Chi tiết
MI20K
 • 20.000 đ

 • 2GB

 • Soạn: MI20K 963529216 gửi 9123

 • 2GB data tốc độ cao
 • Hạn dùng: 5 ngày

Chi tiết
Gói ST90K
 • 90.000đ/tháng

 • 30GB

 • Soạn: ST90K 963529216 gửi 9126

 • Lưu lượng: 30GB /tháng
 • Miễn phí truy cập Tiktok

Chi tiết
ST1H
 • 90.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: ST1H 963529216 gửi 9123

 • 2GB/ngày
 • Hạn dùng: 30 ngày

Chi tiết
CM100
 • 100.000 đ

 • 10GB/tháng

 • Soạn: CM100 963529216 gửi 9123

 • 10GB/tháng
 • Tốc độ thường không giới hạn

Chi tiết
ST120U
 • 120.000 đ

 • 1GB/ngày

 • Soạn: ST120U 963529216 gửi 9123

 • 1GB/Ngày
 • Tốc độ thường không giới hạn

Chi tiết
MI50K
 • 50.000 đ

 • 5GB

 • Soạn: MI50K 963529216 gửi 9123

 • 5GB data tốc độ cao
 • Hạn dùng: 7 ngày

Chi tiết
MT20N
 • 20.000 đ

 • 5GB

 • Soạn: MT20N 963529216 gửi 9123

 • 5GB tốc độ cao
 • Tốc độ thường không giới hạn.

Chi tiết
ST1SV
 • 120.000 đ

 • 3GB/ngày

 • Soạn: ST1SV 963529216 gửi 9123

 • 3GB/ngày
 • Hạn dùng: 30 ngày

Chi tiết
D30
 • 30.000 đ

 • 2.5GB

 • Soạn: D30 963529216 gửi 9123

 • 2.5GB
 • Tốc độ thường không giới hạn

Chi tiết
ST120
 • 120.000 đ

 • 1GB/ngày

 • Soạn: ST120 963529216 gửi 9123

 • 1GB/ngày
 • Hạn dùng: 28 ngày

Chi tiết
MIMAX15VAS
 • 100.000 đ

 • 1.5GB+free 6 dịch vụ

 • Soạn: MIMAX15VAS 963529216 gửi 9123

 • 1,5GB data tốc độ cao
 • Miễn phí data 6 dịch vụ

Chi tiết
3MI5D
 • 15.000 đ

 • 500MB/ngày

 • Soạn: 3MI5D 963529216 gửi 9123

 • 1500MB
 • Hạn dùng: 3 ngày

Chi tiết
ST5K
 • 5.000 đ

 • 500MB

 • Soạn: ST5K 963529216 gửi 9123

 • 500MB
 • Hạn dùng: 24h cùng ngày

Chi tiết
D50
 • 50.000 đ

 • 3.5GB

 • Soạn: D50 963529216 gửi 9123

 • 3.5GB tốc độ cao
 • Tốc độ thường không giới hạn

Chi tiết
ST150K
 • 150.000 đ

 • 3GB/ngày

 • Soạn: ST150K 963529216 gửi 9123

 • 3GB/ngày
 • Miễn phí xem phim trên Viettel TV

Chi tiết
MIMAX25
 • 25.000 đ

 • 2GB

 • Soạn: MIMAX25 963529216 gửi 9123

 • 2GB
 • Hạn dùng: 30 ngày

Chi tiết
3UMAX50
 • 150.000 đ

 • 5GB/tháng

 • Soạn: 3UMAX50 963529216 gửi 9123

 • 5GB tốc độ cao mỗi tháng
 • Tốc độ thường không giới hạn

Chi tiết
ST10K
 • 10.000 đ

 • 2GB

 • Soạn: ST10K 963529216 gửi 9123

 • 2GB data tốc độ cao
 • Hạn dùng: 24h cùng ngày

Chi tiết
D70
 • 70.000 đ

 • 7GB

 • Soạn: D70 963529216 gửi 9123

 • 7GB tốc độ cao
 • Tốc độ thường không giới hạn

Chi tiết
UMAX50
 • 50.000 đ

 • 5GB

 • Soạn: UMAX50 963529216 gửi 9123

 • 5GB tốc độ cao
 • Tốc độ thường không giới hạn

Chi tiết
MIMAX450
 • 450.000 đ

 • 30GB

 • Soạn: MIMAX450 963529216 gửi 9123

 • 30GB data tốc độ cao
 • Tốc độ thường không giới hạn

Chi tiết
6UMAX50
 • 300.000 đ

 • 5GB/tháng

 • Soạn: 6UMAX50 963529216 gửi 9123

 • 5GB tốc độ cao mỗi tháng
 • Tốc độ thường không giới hạn

Chi tiết
ST12H
 • 1.080.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: ST12H 963529216 gửi 9123

 • 2GB/ngày
 • Miễn phí data Zoom/Microsoft Teams

Chi tiết
E10
 • 10.000 đ

 • 500MB

 • Soạn: E10 963529216 gửi 9123

 • 500MB
 • Hạn dùng: 30 ngày

Chi tiết
UMAX300
 • 300.000 đ

 • 30GB/tháng

 • Soạn: UMAX300 963529216 gửi 9123

 • 30GB tốc độ cao
 • Tốc độ thường không giới hạn

Chi tiết
MT10U
 • 10.000 đ

 • 1GB

 • Soạn: MT10U 963529216 gửi 9123

 • 1GB data tốc độ cao
 • Hạn dùng: 24h cùng ngày

Chi tiết
6ST120
 • 720.000 đ

 • 1GB/ngày

 • Soạn: 6ST120 963529216 gửi 9123

 • 1GB data tốc độ cao mỗi ngày
 • Tốc độ thường không giới hạn

Chi tiết
ST30
 • 30.000 đ

 • 7GB

 • Soạn: ST30 963529216 gửi 9123

 • 7GB data tốc độ cao
 • Hạn dùng: 7 ngày

Chi tiết
ECOD10
 • 10.000 đ

 • 500MB

 • Soạn: ECOD10 963529216 gửi 9123

 • 500MB
 • Tốc độ thường không giới hạn

Chi tiết
XL50
 • 50.000 đ

 • 5GB

 • Soạn: XL50 963529216 gửi 9123

 • 5GB
 • Hạn dùng: 30 ngày

Chi tiết
PT25
 • 25.000 đ

 • 3GB

 • Soạn: PT25 963529216 gửi 9123

 • 3GB tốc dộ cao
 • Tốc độ thường không giới hạn

Chi tiết
7MI5D
 • 35.000 đ

 • 500MB/ngày

 • Soạn: 7MI5D 963529216 gửi 9123

 • 500MB/ Ngày
 • Hạn dùng: 7 ngày

Chi tiết
ST70K
 • 70.000 đ

 • 500MB/ngày

 • Soạn: ST70K 963529216 gửi 9123

 • 500MB/ngày
 • Miễn phí data xem tiktok

Chi tiết
ECOD20
 • 20.000 đ

 • 1.5GB

 • Soạn: ECOD20 963529216 gửi 9123

 • 1.5GB tốc độ cao
 • Tốc độ thường không giới hạn

Chi tiết
XL100
 • 100.000 đ

 • 10GB

 • Soạn: XL100 963529216 gửi 9123

 • 10GB tốc độ cao
 • Tốc độ thường không giới hạn

Chi tiết
SG90
 • 90.000 đ

 • 9GB

 • Soạn: SG90 963529216 gửi 9123

 • 9GB data tốc độ cao
 • Tốc độ thường không giới hạn

Chi tiết
12ST120
 • 1.440.000 đ

 • 1GB/ngày

 • Soạn: 12ST120 963529216 gửi 9123

 • 1GB data tốc độ cao mỗi ngày
 • Tốc độ thường không giới hạn

Chi tiết
ST70
 • 70.000 đ

 • 1GB/ngày

 • Soạn: ST70 963529216 gửi 9123

 • 1GB/ngày
 • Hạn dùng: 30 ngày

Chi tiết
ECOD50
 • 50.000 đ

 • 3GB

 • Soạn: ECOD50 963529216 gửi 9123

 • 3GB data tốc độ cao
 • Tốc độ thường không giới hạn

Chi tiết
MIMAXSVVAS
 • 80.000 đ

 • 2GB+Miễn phí data 6 dịch vụ

 • Soạn: MIMAXSVVAS 963529216 gửi 9123

 • 2GB data tốc độ cao
 • MIễn phí data 6 dịch vụ

Chi tiết
12UMAX50
 • 600.000 đ

 • 5GB/ tháng

 • Soạn: 12UMAX50 963529216 gửi 9123

 • 5GB data tốc độ cao mỗi tháng
 • Tốc độ thường không giới hạn

Chi tiết
ST70Z
 • 70.000 đ

 • 1GB/ngày

 • Soạn: ST70Z 963529216 gửi 9123

 • 1GB/ngày
 • Hạn dùng: 30 ngày

Chi tiết
G70D
 • 70.000 đ

 • 7GB

 • Soạn: G70D 963529216 gửi 9123

 • 7GB data tốc độ cao
 • Tốc độ thường không giới hạn

Chi tiết
MIMAXSV
 • 50.000 đ

 • 3GB

 • Soạn: MIMAXSV 963529216 gửi 9123

 • 3GB data tốc độ cao
 • Tốc độ thường không giới hạn

Chi tiết
12XL50
 • 600.000 đ

 • 5GB/ tháng

 • Soạn: 12XL50 963529216 gửi 9123

 • 5GB data tốc độ cao mỗi tháng
 • Tốc độ thường không giới hạn

Chi tiết
ST90
 • 90.000 đ

 • 1GB/ngày

 • Soạn: ST90 963529216 gửi 9123

 • 1GB/Ngày
 • Hạn dùng: 30 ngày

Chi tiết
MI10D
 • 10.000 đ

 • 2GB

 • Soạn: MI10D 963529216 gửi 9123

 • 2GB
 • Hạn dùng: 24h cùng ngày

Chi tiết
Gói 12est120
 • 1.440.000đ

 • 164GB

 • Soạn: 12EST120 963529216 gửi 9123

 • 164 GB tốc độ cao
 • Liên quân Mobile không giới hạn.

Chi tiết
Gói eST120
 • 120.000đ

 • 28GB

 • Soạn: EST120 963529216 gửi 9123

 • 28 GB tốc độ cao
 • Liên quân Mobile không giới hạn.

Chi tiết
Gói EST30
 • 30.000đ

 • 7GB

 • Soạn: EST30 963529216 gửi 9123

 • 7 GB tốc độ cao.
 • Liên quân Mobile không giới hạn.

Chi tiết
Gói MIMAX200
 • 200.000đ

 • 15GB tốc độ cao

 • Soạn: MIMAX200 963529216 gửi 9123

 • 15GB  tốc độ cao
 • Vượt cước: miễn phí

Chi tiết
Gói MIMAX125
 • 125.000đ

 • 8GB tốc độ cao

 • Soạn: MIMAX125 963529216 gửi 9123

 • 8GB  tốc độ cao
 • Vượt cước: miễn phí

Chi tiết
Gói MIMAX90
 • 90.000đ

 • 5GB tốc độ cao

 • Soạn: MIMAX90 963529216 gửi 9123

 • 5GB  tốc độ cao
 • Vượt cước: miễn phí

Chi tiết
Gói MIMAX70
 • 70.000đ

 • 3GB

 • Soạn: MIMAX70 963529216 gửi 9123

 • 3GB  tốc độ cao
 • Vượt cước: miễn phí

Chi tiết