GÓI CƯỚC VIETTEL THEO TỈNH

Gói cước Viettel ưu đãi dành riêng cho Tỉnh. Các thuê bao mỗi tỉnh thành sẽ có ưu đãi data, phút gọi miễn phí khác nhau

Gói cước Tỉnh

6BGG50
 • 300.000 đ

 • 102GB/Tháng

 • Soạn: 6BGG50 963529216 gửi 9123

 • 102GB/Tháng
 • Hạn dùng: 6 Tháng
 • Tỉnh thành: Bắc Giang

Chi tiết
6HPG50
 • 300.000 đ

 • 102GB/Tháng

 • Soạn: 6HPG50 963529216 gửi 9123

 • 102GB/Tháng
 • Hạn dùng: 6 Tháng
 • Tỉnh thành: Hải Phòng

Chi tiết
6QNH90
 • 540.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 6QNH90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Ninh Thuận

Chi tiết
12BGG90
 • 1.080.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 12BGG90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Bắc Giang

Chi tiết
12HPG90
 • 1.080.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 12HPG90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Hải Phòng

Chi tiết
12QNM90
 • 1.080.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 12QNM90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Quảng Nam

Chi tiết
BDH50
 • 50.000 đ

 • 102GB

 • Soạn: BDH50 963529216 gửi 9123

 • 102GB
 • 2GB ngoài tỉnh
 • Hạn dùng: 30 ngày
 • Tỉnh thành: Bình Định

Chi tiết
HBH50
 • 50.000 đ

 • 102GB

 • Soạn: HBH50 963529216 gửi 9123

 • 102GB
 • 2GB ngoài tỉnh
 • Hạn dùng: 30 ngày
 • Tỉnh thành: Hòa Bình

Chi tiết
NDH90
 • 90.000 đ

 • 4GB/ngày

 • Soạn: NDH90 963529216 gửi 9123

 • 4GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 30 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Nam Định

Chi tiết
VTU90
 • 90.000 đ

 • 4GB/ngày

 • Soạn: VTU90 963529216 gửi 9123

 • 4GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 30 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Bà Rịa – Vũng Tàu

Chi tiết
6CTO90
 • 540.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 6CTO90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Cần Thơ

Chi tiết
6LAN90
 • 540.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 6LAN90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Long An

Chi tiết
6THA90
 • 540.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 6THA90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Thanh Hóa

Chi tiết
12CTO90
 • 1.080.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 12CTO90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Cần Thơ

Chi tiết
12LCI90
 • 1.080.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 12LCI90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Lào Cai

Chi tiết
12TNH90
 • 1.080.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 12TNH90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Tây Ninh

Chi tiết
BTN90
 • 90.000 đ

 • 4GB/ngày

 • Soạn: BTN90 963529216 gửi 9123

 • 4GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 30 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Bình Thuận

Chi tiết
HPG90
 • 90.000 đ

 • 4GB/ngày

 • Soạn: HPG90 963529216 gửi 9123

 • 4GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 30 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Hải Phòng

Chi tiết
QNM90
 • 90.000 đ

 • 4GB/ngày

 • Soạn: QNM90 963529216 gửi 9123

 • 4GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 30 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Quảng Nam

Chi tiết
6GLI50
 • 300.000 đ

 • 102GB/Tháng

 • Soạn: 6GLI50 963529216 gửi 9123

 • 102GB/Tháng
 • Hạn dùng: 6 Tháng
 • Tỉnh thành: Gia Lai

Chi tiết
6NDH50
 • 300.000 đ

 • 102GB/Tháng

 • Soạn: 6NDH50 963529216 gửi 9123

 • 102GB/Tháng
 • Hạn dùng: 6 Tháng
 • Tỉnh thành: Nam Định

Chi tiết
6VPC90
 • 540.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 6VPC90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Vĩnh Phúc

Chi tiết
12GLI90
 • 1.080.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 12GLI90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Gia Lai

Chi tiết
12NTN50
 • 600.000 đ

 • 102GB/Tháng

 • Soạn: 12NTN50 963529216 gửi 9123

 • 102GB/Tháng
 • Hạn dùng: 12 Tháng
 • Tỉnh thành: Ninh Thuận

Chi tiết
12YBI50
 • 600.000 đ

 • 102GB/Tháng

 • Soạn: 12YBI50 963529216 gửi 9123

 • 102GB/Tháng
 • Hạn dùng: 12 Tháng
 • Tỉnh thành: Yên Bái

Chi tiết
DCN50
 • 50.000 đ

 • 102GB

 • Soạn: DCN50 963529216 gửi 9123

 • 102GB
 • 2GB ngoài tỉnh
 • Hạn dùng: 30 ngày
 • Tỉnh thành: Đắk Nông

Chi tiết
LCI90
 • 90.000 đ

 • 4GB/ngày

 • Soạn: LCI90 963529216 gửi 9123

 • 4GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 30 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Lào Cai

Chi tiết
TNH90
 • 90.000 đ

 • 4GB/ngày

 • Soạn: TNH90 963529216 gửi 9123

 • 4GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 30 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Tây Ninh

Chi tiết
6BGG90
 • 540.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 6BGG90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Bắc Giang

Chi tiết
6HPG90
 • 540.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 6HPG90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Hải Phòng

Chi tiết
6QNI90
 • 540.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 6QNI90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Quảng Ngãi

Chi tiết
12BKN50
 • 600.000 đ

 • 102GB/Tháng

 • Soạn: 12BKN50 963529216 gửi 9123

 • 102GB/Tháng
 • Hạn dùng: 12 Tháng
 • Tỉnh thành: Bắc Kạn

Chi tiết
12HTH50
 • 600.000 đ

 • 102GB/Tháng

 • Soạn: 12HTH50 963529216 gửi 9123

 • 102GB/Tháng
 • Hạn dùng: 12 Tháng
 • Tỉnh thành: Hà Tĩnh

Chi tiết
12QTI50
 • 600.000 đ

 • 102GB/Tháng

 • Soạn: 12QTI50 963529216 gửi 9123

 • 102GB/Tháng
 • Hạn dùng: 12 Tháng
 • Tỉnh thành: Quảng Trị

Chi tiết
BDH90
 • 90.000 đ

 • 4GB/ngày

 • Soạn: BDH90 963529216 gửi 9123

 • 4GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 30 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Bình Định

Chi tiết
HBH90
 • 90.000 đ

 • 4GB/ngày

 • Soạn: HBH90 963529216 gửi 9123

 • 4GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 30 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Hòa Bình

Chi tiết
NTN50
 • 50.000 đ

 • 102GB

 • Soạn: NTN50 963529216 gửi 9123

 • 102GB
 • 2GB ngoài tỉnh
 • Hạn dùng: 30 ngày
 • Tỉnh thành: Ninh Thuận

Chi tiết
YBI50
 • 50.000 đ

 • 102GB

 • Soạn: YBI50 963529216 gửi 9123

 • 102GB
 • 2GB ngoài tỉnh
 • Hạn dùng: 30 ngày
 • Tỉnh thành: Yên Bái

Chi tiết
6CTO50
 • 300.000 đ

 • 102GB/Tháng

 • Soạn: 6CTO50 963529216 gửi 9123

 • 102GB/Tháng
 • Hạn dùng: 6 Tháng
 • Tỉnh thành: Cần Thơ

Chi tiết
6LCI90
 • 540.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 6LCI90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Lào Cai

Chi tiết
6TNH50
 • 300.000 đ

 • 102GB/Tháng

 • Soạn: 6TNH50 963529216 gửi 9123

 • 102GB/Tháng
 • Hạn dùng: 6 Tháng
 • Tỉnh thành: Tây Ninh

Chi tiết
12DBN50
 • 600.000 đ

 • 102GB/Tháng

 • Soạn: 12DBN50 963529216 gửi 9123

 • 102GB/Tháng
 • Hạn dùng: 12 Tháng
 • Tỉnh thành: Điện Biên

Chi tiết
12LCU50
 • 600.000 đ

 • 102GB/Tháng

 • Soạn: 12LCU50 963529216 gửi 9123

 • 102GB/Tháng
 • Hạn dùng: 12 Tháng
 • Tỉnh thành: Lai Châu

Chi tiết
12TNN50
 • 600.000 đ

 • 102GB/Tháng

 • Soạn: 12TNN50 963529216 gửi 9123

 • 102GB/Tháng
 • Hạn dùng: 12 Tháng
 • Tỉnh thành: Thái Nguyên

Chi tiết
CAMAU50
 • 50.000 đ

 • 1GB

 • Soạn: CAMAU50 963529216 gửi 9123

 • 1GB
 • Miễn phí nội mạng
 • 30 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Cà Mau

Chi tiết
HTH50
 • 50.000 đ

 • 102GB

 • Soạn: HTH50 963529216 gửi 9123

 • 102GB
 • 2GB ngoài tỉnh
 • Hạn dùng: 30 ngày
 • Tỉnh thành: Hà Tĩnh

Chi tiết
QTI50
 • 50.000 đ

 • 102GB

 • Soạn: QTI50 963529216 gửi 9123

 • 4GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 30 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Quảng Trị

Chi tiết
6GLI90
 • 540.000 đ

 • 4GB/ngày

 • Soạn: 6GLI90 963529216 gửi 9123

 • 4GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 30 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Gia Lai

Chi tiết
6NDH90
 • 540.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 6NDH90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Nam Định

Chi tiết
6VTU90
 • 540.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 6VTU90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Bà Rịa-Vũng Tàu

Chi tiết
12HBH50
 • 600.000 đ

 • 102GB/Tháng

 • Soạn: 12HBH50 963529216 gửi 9123

 • 102GB/Tháng
 • Hạn dùng: 12 Tháng
 • Tỉnh thành: Hòa Bình

Chi tiết
12NTN90
 • 1.080.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 12NTN90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Ninh Thuận

Chi tiết
12YBI90
 • 1.080.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 12YBI90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Yên Bái

Chi tiết
DCN90
 • 90.000 đ

 • 4GB/ngày

 • Soạn: DCN90 963529216 gửi 9123

 • 4GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 30 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Đắk Nông

Chi tiết
LCU50
 • 50.000 đ

 • 102GB

 • Soạn: LCU50 963529216 gửi 9123

 • 102GB
 • 2GB ngoài tỉnh
 • Hạn dùng: 30 ngày
 • Tỉnh thành: Lai Châu

Chi tiết
TNN50
 • 50.000 đ

 • 102GB

 • Soạn: TNN50 963529216 gửi 9123

 • 102GB
 • 2GB ngoài tỉnh
 • Hạn dùng: 30 ngày
 • Tỉnh thành: Thái Nguyên

Chi tiết
6BKN50
 • 300.000 đ

 • 102GB/Tháng

 • Soạn: 6BKN50 963529216 gửi 9123

 • 102GB/Tháng
 • Hạn dùng: 6 Tháng
 • Tỉnh thành: Bắc Kạn

Chi tiết
6HTH50
 • 300.000 đ

 • 102GB/Tháng

 • Soạn: 6HTH50 963529216 gửi 9123

 • 102GB/Tháng
 • Hạn dùng: 6 Tháng
 • Tỉnh thành: Hà Tĩnh

Chi tiết
6QNM90
 • 540.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 6QNM90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Quảng Nam

Chi tiết
12BKN90
 • 1.080.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 12BKN90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Bắc Kạn

Chi tiết
12HTH90
 • 1.080.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 12HTH90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Hà Tĩnh

Chi tiết
12QTI90
 • 1.080.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 12QTI90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Quảng Trị

Chi tiết
BGG50
 • 50.000 đ

 • 102GB

 • Soạn: BGG50 963529216 gửi 9123

 • 102GB
 • 2GB ngoài tỉnh
 • Hạn dùng: 30 ngày
 • Tỉnh thành: Bắc Giang

Chi tiết
HCM90
 • 90.000 đ

 • 4GB/ngày

 • Soạn: HCM90 963529216 gửi 9123

 • 4GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 30 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Hồ Chí Minh

Chi tiết
NTN90
 • 90.000 đ

 • 4GB/ngày

 • Soạn: NTN90 963529216 gửi 9123

 • 4GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 30 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Ninh Thuận

Chi tiết
YBI90
 • 90.000 đ

 • 4GB/ngày

 • Soạn: YBI90 963529216 gửi 9123

 • 4GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 30 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Yên Bái

Chi tiết
6DBN50
 • 300.000 đ

 • 102GB/Tháng

 • Soạn: 6DBN50 963529216 gửi 9123

 • 102GB/Tháng
 • Hạn dùng: 6 Tháng
 • Tỉnh thành: Điện Biên

Chi tiết
6LCU50
 • 300.000 đ

 • 102GB/Tháng

 • Soạn: 6LCU50 963529216 gửi 9123

 • 102GB/Tháng
 • Hạn dùng: 6 Tháng
 • Tỉnh thành: Lai Châu

Chi tiết
6TNH90
 • 540.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 6TNH90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Tây Ninh

Chi tiết
12DCN50
 • 600.000 đ

 • 102GB/Tháng

 • Soạn: 12DCN50 963529216 gửi 9123

 • 102GB/Tháng
 • Hạn dùng: 12 Tháng
 • Tỉnh thành: Đắk Nông

Chi tiết
12LCU90
 • 1.080.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 12LCU90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Lai Châu

Chi tiết
12TNN90
 • 1.080.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 12TNN90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Thái Nguyên

Chi tiết
CAMAU80
 • 80.000 đ

 • 5GB

 • Soạn: CAMAU80 963529216 gửi 9123

 • 5GB
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Cà Mau

Chi tiết
HTH90
 • 90.000 đ

 • 4GB/ngày

 • Soạn: HTH90 963529216 gửi 9123

 • 4GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 30 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Hà Tĩnh

Chi tiết
QTI90
 • 90.000 đ

 • 4GB/ngày

 • Soạn: QTI90 963529216 gửi 9123

 • 4GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 30 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Quảng Trị

Chi tiết
6HBH50
 • 300.000 đ

 • 102GB/Tháng

 • Soạn: 6HBH50 963529216 gửi 9123

 • 102GB/Tháng
 • Hạn dùng: 6 Tháng
 • Tỉnh thành: Hòa Bình

Chi tiết
6NTN50
 • 300.000 đ

 • 102GB/Tháng

 • Soạn: 6NTN50 963529216 gửi 9123

 • 102GB/Tháng
 • Hạn dùng: 6 Tháng
 • Tỉnh thành: Ninh Thuận

Chi tiết
6YBI50
 • 300.000 đ

 • 102GB/Tháng

 • Soạn: 6YBI50 963529216 gửi 9123

 • 102GB/Tháng
 • Hạn dùng: 6 Tháng
 • Tỉnh thành: Yên Bái

Chi tiết
12HBH90
 • 1.080.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 12HBH90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Hòa Bình

Chi tiết
12PTO50
 • 600.000 đ

 • 102GB/Tháng

 • Soạn: 12PTO50 963529216 gửi 9123

 • 102GB/Tháng
 • Hạn dùng: 12 Tháng
 • Tỉnh thành: Phú Thọ

Chi tiết
AGG90
 • 90.000 đ

 • 4GB/ngày

 • Soạn: AGG90 963529216 gửi 9123

 • 4GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 30 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: An Giang

Chi tiết
DLK50
 • 50.000 đ

 • 102GB

 • Soạn: DLK50 963529216 gửi 9123

 • 102GB
 • 2GB ngoài tỉnh
 • Hạn dùng: 30 ngày
 • Tỉnh thành: Đắk Lắk

Chi tiết
LDG50
 • 50.000 đ

 • 102GB

 • Soạn: LDG50 963529216 gửi 9123

 • 102GB
 • 2GB ngoài tỉnh
 • Hạn dùng: 30 ngày
 • Tỉnh thành: Lâm Đồng

Chi tiết
TNN90
 • 90.000 đ

 • 4GB/ngày

 • Soạn: TNN90 963529216 gửi 9123

 • 4GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 30 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Thái Nguyên

Chi tiết
6BKN90
 • 540.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 6BKN90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Bắc Kạn

Chi tiết
6HTH90
 • 540.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 6HTH90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Hà Tĩnh

Chi tiết
6QTI50
 • 300.000 đ

 • 102GB/Tháng

 • Soạn: 6QTI50 963529216 gửi 9123

 • 102GB/Tháng
 • Hạn dùng: 6 Tháng
 • Tỉnh thành: Quảng Trị

Chi tiết
12BLU50
 • 600.000 đ

 • 102GB/Tháng

 • Soạn: 12BLU50 963529216 gửi 9123

 • 102GB/Tháng
 • Hạn dùng: 12 Tháng
 • Tỉnh thành: Bạc Liêu

Chi tiết
12HUE90
 • 1.080.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 12HUE90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Huế

Chi tiết
12SLA50
 • 600.000 đ

 • 102GB/Tháng

 • Soạn: 12SLA50 963529216 gửi 9123

 • 102GB/Tháng
 • Hạn dùng: 12 Tháng
 • Tỉnh thành: Sơn La

Chi tiết
BGG90
 • 90.000 đ

 • 4GB/ngày

 • Soạn: BGG90 963529216 gửi 9123

 • 4GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 30 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Bắc Giang

Chi tiết
HDG50
 • 50.000 đ

 • 102GB

 • Soạn: HDG50 963529216 gửi 9123

 • 102GB
 • 2GB ngoài tỉnh
 • Hạn dùng: 30 ngày
 • Tỉnh thành: Hải Dương

Chi tiết
PTO50
 • 50.000 đ

 • 102GB

 • Soạn: PTO50 963529216 gửi 9123

 • 102GB
 • 2GB ngoài tỉnh
 • Hạn dùng: 30 ngày
 • Tỉnh thành: Phú Thọ

Chi tiết
6DCN50
 • 300.000 đ

 • 102GB/Tháng

 • Soạn: 6DCN50 963529216 gửi 9123

 • 102GB/Tháng
 • Hạn dùng: 6 Tháng
 • Tỉnh thành: Đắk Nông

Chi tiết
6LCU90
 • 540.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 6LCU90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Lai Châu

Chi tiết
6TNN50
 • 300.000 đ

 • 102GB/Tháng

 • Soạn: 6TNN50 963529216 gửi 9123

 • 102GB/Tháng
 • Hạn dùng: 6 Tháng
 • Tỉnh thành: Thái Nguyên

Chi tiết
12DCN90
 • 1.080.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 12DCN90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Đắk Nông

Chi tiết
12LDG50
 • 600.000 đ

 • 102GB/Tháng

 • Soạn: 12LDG50 963529216 gửi 9123

 • 102GB/Tháng
 • Hạn dùng: 12 Tháng
 • Tỉnh thành: Lâm Đồng

Chi tiết
12TQG90
 • 1.080.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 12TQG90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Tuyên Quang

Chi tiết
CAMAU90
 • 90.000 đ

 • 5GB

 • Soạn: CAMAU90 963529216 gửi 9123

 • 5GB
 • 250 Phút gọi nội mạng
 • 15 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Cà Mau

Chi tiết