GÓI CƯỚC VIETTEL THEO TỈNH

Gói cước Viettel ưu đãi dành riêng cho Tỉnh. Các thuê bao mỗi tỉnh thành sẽ có ưu đãi data, phút gọi miễn phí khác nhau

Gói cước Tỉnh

6HDG50
 • 300.000 đ

 • 102GB/Tháng

 • Soạn: 6HDG50 963529216 gửi 9123

 • 102GB/Tháng
 • Hạn dùng: 6 Tháng
 • Tỉnh thành: Hải Dương

Chi tiết
6PTO50
 • 300.000 đ

 • 102GB/Tháng

 • Soạn: 6PTO50 963529216 gửi 9123

 • 102GB/Tháng
 • Hạn dùng: 6 Tháng
 • Tỉnh thành: Phú Thọ

Chi tiết
12AGG50
 • 600.000 đ

 • 102GB/Tháng

 • Soạn: 12AGG50 963529216 gửi 9123

 • 102GB/Tháng
 • Hạn dùng: 12 Tháng
 • Tỉnh thành: An Giang

Chi tiết
12HGG90
 • 1.080.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 12HGG90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Hà Giang

Chi tiết
12PYN50
 • 600.000 đ

 • 102GB/Tháng

 • Soạn: 12PYN50 963529216 gửi 9123

 • 102GB/Tháng
 • Hạn dùng: 12 Tháng
 • Tỉnh thành: Phú Yên

Chi tiết
BACLIEU50
 • 50.000 đ

 • 1GB

 • Soạn: BACLIEU50 963529216 gửi 9123

 • 1GB
 • Miễn phí nội mạng
 • 30 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Bạc Liêu

Chi tiết
DNG90
 • 90.000 đ

 • 4GB/ngày

 • Soạn: DNG90 963529216 gửi 9123

 • 4GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 30 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Đà Nẵng

Chi tiết
LSN50
 • 50.000 đ

 • 102GB

 • Soạn: LSN50 963529216 gửi 9123

 • 102GB
 • 2GB ngoài tỉnh
 • Hạn dùng: 30 ngày
 • Tỉnh thành: Lạng Sơn

Chi tiết
TVH50
 • 50.000 đ

 • 102GB

 • Soạn: TVH50 963529216 gửi 9123

 • 102GB
 • 2GB ngoài tỉnh
 • Hạn dùng: 30 ngày
 • Tỉnh thành: Trà Vinh

Chi tiết
6BNH90
 • 540.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 6BNH90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Bắc Ninh

Chi tiết
6HUG90
 • 540.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 6HUG90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Hậu Giang

Chi tiết
6SLA50
 • 300.000 đ

 • 102GB/Tháng

 • Soạn: 6SLA50 963529216 gửi 9123

 • 102GB/Tháng
 • Hạn dùng: 6 Tháng
 • Tỉnh thành: Sơn La

Chi tiết
12BPC50
 • 600.000 đ

 • 102GB/Tháng

 • Soạn: 12BPC50 963529216 gửi 9123

 • 102GB/Tháng
 • Hạn dùng: 12 Tháng
 • Tỉnh thành: Bình Phước

Chi tiết
12HYN90
 • 1.080.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 12HYN90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Hưng Yên

Chi tiết
12STG90
 • 1.080.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 12STG90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Sóc Trăng

Chi tiết
BKN90
 • 90.000 đ

 • 4GB/ngày

 • Soạn: BKN90 963529216 gửi 9123

 • 4GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 30 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Bắc Kạn

Chi tiết
HGG90
 • 90.000 đ

 • 4GB/ngày

 • Soạn: HGG90 963529216 gửi 9123

 • 4GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 30 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Hà Giang

Chi tiết
PYN50
 • 50.000 đ

 • 102GB

 • Soạn: PYN50 963529216 gửi 9123

 • 102GB
 • 2GB ngoài tỉnh
 • Hạn dùng: 30 ngày
 • Tỉnh thành: Phú Yên

Chi tiết
6DLK50
 • 300.000 đ

 • 102GB/Tháng

 • Soạn: 6DLK50 963529216 gửi 9123

 • 102GB/Tháng
 • Hạn dùng: 6 Tháng
 • Tỉnh thành: Đắk Lắk

Chi tiết
6LDG90
 • 540.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 6LDG90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Lâm Đồng

Chi tiết
6TQG90
 • 540.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 6TQG90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Tuyên Quang

Chi tiết
12DLK90
 • 1.080.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 12DLK90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Đắk Lắk

Chi tiết
12LSN90
 • 1.080.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 12LSN90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Lạng Sơn

Chi tiết
12TVH90
 • 1.080.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 12TVH90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Trà Vinh

Chi tiết
CAMAU200
 • 200.000 đ

 • 5GB/ Ngày

 • Soạn: CAMAU200 963529216 gửi 9123

 • 5GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 200 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Cà Mau

Chi tiết
HYN90
 • 90.000 đ

 • 4GB/ngày

 • Soạn: HYN90 963529216 gửi 9123

 • 4GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 30 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Hưng Yên

Chi tiết
STG90
 • 90.000 đ

 • 4GB/ngày

 • Soạn: STG90 963529216 gửi 9123

 • 4GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 30 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Sóc Trăng

Chi tiết
6AGG50
 • 300.000 đ

 • 102GB/Tháng

 • Soạn: 6AGG50 963529216 gửi 9123

 • 102GB/Tháng
 • Hạn dùng: 6 Tháng
 • Tỉnh thành: An Giang

Chi tiết
6HGG90
 • 540.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 6HGG90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Hà Giang

Chi tiết
6PTO90
 • 540.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 6PTO90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Phú Thọ

Chi tiết
12AGG90
 • 1.080.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 12AGG90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: An Giang

Chi tiết
12HNI50
 • 600.000 đ

 • 102GB/Tháng

 • Soạn: 12HNI50 963529216 gửi 9123

 • 102GB/Tháng
 • Hạn dùng: 12 Tháng
 • Tỉnh thành: Hà Nội

Chi tiết
12PYN90
 • 1.080.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 12PYN90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Phú Yên

Chi tiết
BACLIEU80
 • 80.000 đ

 • 5GB

 • Soạn: BACLIEU80 963529216 gửi 9123

 • 5GB
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Bạc Liêu

Chi tiết
DNI90
 • 90.000 đ

 • 4GB/ngày

 • Soạn: DNI90 963529216 gửi 9123

 • 4GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 30 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Đồng Nai

Chi tiết
LSN90
 • 90.000 đ

 • 4GB/ngày

 • Soạn: LSN90 963529216 gửi 9123

 • 4GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 30 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Lạng Sơn

Chi tiết
TVH90
 • 90.000 đ

 • 4GB/ngày

 • Soạn: TVH90 963529216 gửi 9123

 • 4GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 30 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Trà Vinh

Chi tiết
6BPC50
 • 300.000 đ

 • 102GB/Tháng

 • Soạn: 6BPC50 963529216 gửi 9123

 • 102GB/Tháng
 • Hạn dùng: 6 Tháng
 • Tỉnh thành: Bình Phước

Chi tiết
6HYN90
 • 540.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 6HYN90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Hưng Yên

Chi tiết
6SLA90
 • 540.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 6SLA90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Sơn La

Chi tiết
12BPC90
 • 1.080.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 12BPC90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Bình Phước

Chi tiết
12KGG90
 • 1.080.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 12KGG90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Kiên Giang

Chi tiết
12TBH90
 • 1.080.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 12TBH90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Thái Bình

Chi tiết
BLU50
 • 50.000 đ

 • 102GB

 • Soạn: BLU50 963529216 gửi 9123

 • 102GB
 • 2GB ngoài tỉnh
 • Hạn dùng: 30 ngày
 • Tỉnh thành: Bạc Liêu

Chi tiết
HNI50
 • 50.000 đ

 • 102GB

 • Soạn: HNI50 963529216 gửi 9123

 • 102GB
 • 2GB ngoài tỉnh
 • Hạn dùng: 30 ngày
 • Tỉnh thành: Hà Nội

Chi tiết
PYN90
 • 90.000 đ

 • 4GB/ngày

 • Soạn: PYN90 963529216 gửi 9123

 • 4GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 30 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Phú Yên

Chi tiết
6DLK90
 • 540.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 6DLK90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Đắk Lắk

Chi tiết
6LSN50
 • 300.000 đ

 • 102GB/Tháng

 • Soạn: 6LSN50 963529216 gửi 9123

 • 102GB/Tháng
 • Hạn dùng: 6 Tháng
 • Tỉnh thành: Lạng Sơn

Chi tiết
6TVH50
 • 300.000 đ

 • 102GB/Tháng

 • Soạn: 6TVH50 963529216 gửi 9123

 • 102GB/Tháng
 • Hạn dùng: 6 Tháng
 • Tỉnh thành: Trà Vinh

Chi tiết
12DNG90
 • 1.080.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 12DNG90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Đà Nẵng

Chi tiết
12NAN50
 • 600.000 đ

 • 102GB/Tháng

 • Soạn: 12NAN50 963529216 gửi 9123

 • 102GB/Tháng
 • Hạn dùng: 12 Tháng
 • Tỉnh thành: Nghệ An

Chi tiết
12VLG50
 • 600.000 đ

 • 102GB/Tháng

 • Soạn: 12VLG50 963529216 gửi 9123

 • 102GB/Tháng
 • Hạn dùng: 12 Tháng
 • Tỉnh thành: Vĩnh Long

Chi tiết
CAMAU
 • 80.000 đ

 • 5GB

 • Soạn: CAMAU 963529216 gửi 9123

 • 5GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • Hạn dùng: 30 ngày
 • Tỉnh thành: Cà Mau

Chi tiết
KGG90
 • 90.000 đ

 • 4GB/ngày

 • Soạn: KGG90 963529216 gửi 9123

 • 4GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 30 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Kiên Giang

Chi tiết
TBH90
 • 90.000 đ

 • 4GB/ngày

 • Soạn: TBH90 963529216 gửi 9123

 • 4GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 30 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Thái Bình

Chi tiết
6AGG90
 • 540.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 6AGG90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: An Giang

Chi tiết
6HNI50
 • 300.000 đ

 • 102GB/Tháng

 • Soạn: 6HNI50 963529216 gửi 9123

 • 102GB/Tháng
 • Hạn dùng: 6 Tháng
 • Tỉnh thành: Hà Nội

Chi tiết
6PYN50
 • 300.000 đ

 • 102GB/Tháng

 • Soạn: 6PYN50 963529216 gửi 9123

 • 102GB/Tháng
 • Hạn dùng: 6 Tháng
 • Tỉnh thành: Phú Yên

Chi tiết
12BDG90
 • 1.080.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 12BDG90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Bình Dương

Chi tiết
12HNI90
 • 1.080.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 12HNI90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Hà Nội

Chi tiết
12QBH50
 • 600.000 đ

 • 102GB/Tháng

 • Soạn: 12QBH50 963529216 gửi 9123

 • 102GB/Tháng
 • Hạn dùng: 12 Tháng
 • Tỉnh thành: Quảng Bình

Chi tiết
BACLIEU90
 • 90.000 đ

 • 5GB

 • Soạn: BACLIEU90 963529216 gửi 9123

 • 5GB
 • Miễn phí nội mạng
 • 15 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Bạc Liêu

Chi tiết
DTP50
 • 50.000 đ

 • 102GB

 • Soạn: DTP50 963529216 gửi 9123

 • 102GB
 • 2GB ngoài tỉnh
 • Hạn dùng: 30 ngày
 • Tỉnh thành: Đồng Tháp

Chi tiết
NAN50
 • 50.000 đ

 • 102GB

 • Soạn: NAN50 963529216 gửi 9123

 • 102GB
 • 2GB ngoài tỉnh
 • Hạn dùng: 30 ngày
 • Tỉnh thành: Nghệ An

Chi tiết
VLG50
 • 50.000 đ

 • 102GB

 • Soạn: VLG50 963529216 gửi 9123

 • 102GB
 • 2GB ngoài tỉnh
 • Hạn dùng: 30 ngày
 • Tỉnh thành: Vĩnh Long

Chi tiết
6BPC90
 • 540.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 6BPC90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Bình Phước

Chi tiết
6KGG90
 • 540.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 6KGG90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Kiên Giang

Chi tiết
6STG90
 • 540.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 6STG90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Sóc Trăng

Chi tiết
12BTE90
 • 1.080.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 12BTE90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Bến Tre

Chi tiết
12KHA90
 • 1.080.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 12KHA90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: An Giang

Chi tiết
12TGG90
 • 1.080.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 12TGG90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Tiền Giang

Chi tiết
BNH90
 • 90.000 đ

 • 4GB/ngày

 • Soạn: BNH90 963529216 gửi 9123

 • 4GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 30 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Bắc Ninh

Chi tiết
HNI90
 • 90.000 đ

 • 4GB/ngày

 • Soạn: HNI90 963529216 gửi 9123

 • 4GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 30 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Hà Nội

Chi tiết
QBH50
 • 50.000 đ

 • 102GB

 • Soạn: QBH50 963529216 gửi 9123

 • 102GB
 • 2GB ngoài tỉnh
 • Hạn dùng: 30 ngày
 • Tỉnh thành: Quảng Bình

Chi tiết
6DNG90
 • 540.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 6DNG90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Đà Nẵng

Chi tiết
6LSN90
 • 540.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 6LSN90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Lạng Sơn

Chi tiết
6TVH90
 • 540.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 6TVH90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Trà Vinh

Chi tiết
12DNI90
 • 1.080.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 12DNI90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Đồng Nai

Chi tiết
12NAN90
 • 1.080.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 12NAN90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Nghệ An

Chi tiết
12VLG90
 • 1.080.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 12VLG90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Vĩnh Long

Chi tiết
CBG90
 • 90.000 đ

 • 4GB/ngày

 • Soạn: CBG90 963529216 gửi 9123

 • 4GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 30 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Cao Bằng

Chi tiết
KHA90
 • 90.000 đ

 • 4GB/ngày

 • Soạn: KHA90 963529216 gửi 9123

 • 4GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 30 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Khánh Hòa

Chi tiết
TGG90
 • 90.000 đ

 • 4GB/ngày

 • Soạn: TGG90 963529216 gửi 9123

 • 4GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 30 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Tiền Giang

Chi tiết
6BDG90
 • 540.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 6BDG90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Bình Dương

Chi tiết
6HNI90
 • 540.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 6HNI90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Hà Nội

Chi tiết
6PYN90
 • 540.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 6PYN90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Phú Yên

Chi tiết
12BDH50
 • 600.000 đ

 • 102GB/Tháng

 • Soạn: 12BDH50 963529216 gửi 9123

 • 102GB/Tháng
 • Hạn dùng: 12 Tháng
 • Tỉnh thành: Bình Định

Chi tiết
12HNM50
 • 600.000 đ

 • 102GB/Tháng

 • Soạn: 12HNM50 963529216 gửi 9123

 • 102GB/Tháng
 • Hạn dùng: 12 Tháng
 • Tỉnh thành: Hà Nam

Chi tiết
12QBH90
 • 1.080.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 12QBH90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Quảng Bình

Chi tiết
BACLIEU100
 • 100.000 đ

 • 3GB/ngày

 • Soạn: BACLIEU100 963529216 gửi 9123

 • 3GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Bạc Liêu

Chi tiết
DTP90
 • 90.000 đ

 • 4GB/ngày

 • Soạn: DTP90 963529216 gửi 9123

 • 4GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 30 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Đồng Tháp

Chi tiết
NAN90
 • 90.000 đ

 • 4GB/ngày

 • Soạn: NAN90 963529216 gửi 9123

 • 4GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 30 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Nghệ An

Chi tiết
VLG90
 • 90.000 đ

 • 4GB/ngày

 • Soạn: VLG90 963529216 gửi 9123

 • 4GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 30 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Vĩnh Long

Chi tiết
6BTE90
 • 540.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 6BTE90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Bến Tre

Chi tiết
6KHA90
 • 540.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 6KHA90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Khánh Hòa

Chi tiết
6TBH90
 • 540.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 6TBH90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Thái Bình

Chi tiết
12BTN90
 • 1.080.000 đ

 • 2GB/ngày

 • Soạn: 12BTN90 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Bình Thuận

Chi tiết
12KTM50
 • 600.000 đ

 • 102GB/Tháng

 • Soạn: 12KTM50 963529216 gửi 9123

 • 102GB/Tháng
 • Hạn dùng: 12 Tháng
 • Tỉnh thành: Kon Tum

Chi tiết
12THA50
 • 600.000 đ

 • 102GB/Tháng

 • Soạn: 12THA50 963529216 gửi 9123

 • 2GB/Ngày
 • Miễn phí nội mạng
 • 50 phút ngoại mạng
 • Tỉnh thành: Thanh Hóa

Chi tiết
BPC50
 • 50.000 đ

 • 102GB

 • Soạn: BPC50 963529216 gửi 9123

 • 102GB
 • 2GB ngoài tỉnh
 • Hạn dùng: 30 ngày
 • Tỉnh thành: Bình Phước

Chi tiết