Gói cước TRE60 (TRENDY) 60GB miễn phí Data TikTok

✅Giá cước: 60.000 đồng /tháng
✅Data: 60GB /tháng. Miễn phí Data TikTok
✅Vượt gói: Sử dụng hết 2GB /ngày ngừng truy cập đến ngày hôm sau
✅Cú pháp: TRE60 SET gửi 9123

 Đăng ký ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *