1. Trường trong 12UMAX50N

    Rất hửu ích và tiện lợi. Thanks adim

  2. THÊM VIDEO HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ GÓI 4G VIETTEL QUẢNG NGÃI QNI90

  3. Mình ở QUẢNG NINH mà không đk gói qnh90 được nên đã đăng ký gói V120N. 120K mà được 4GB,…